27 januari 2021

Vismigratie in de Kalkense Meersen

Vissen verplaatsen zich voortdurend. Ze zoeken voedsel, voortplantingsplaatsen of nieuwe leefgebieden. Tijdens deze zwemtochten komen ze nogal eens obstakels tegen, zoals stuwen of sluizen. In de Kalkense Meersen zijn vanuit het Sigmaplan maatregelen uitgevoerd om de knelpunten weg te werken en vismigratie de ruimte te geven. 

Foto van vissen op de bodem.

Er is bewust gekozen om geen vissen uit te zetten in de Kalkense Meersen, maar om de vissen op eigen kracht te laten migreren. Daar was wel het een en ander voor nodig. De verbindingen tussen de Schelde, Oude Schelde en Kalkenvaart zijn hersteld en de meander ‘Oude Schelde’ is gerestaureerd. 

Diepe beken en glooiende oevers

De meander is een paradijs voor vissen met ecologische oevers op de Kalkenvaart en een vistrap tussen de Schelde en de Oude Schelde. Door het baggeren van beken en aanleggen van glooiende oevers wordt het gebied voor vissen nog aantrekkelijker.

Meer giebel en kolblei

De maatregelen van het Sigmaplan hebben ervoor gezorgd dat er steeds meer vissen terugkeren naar het gebied. Zo zijn onder andere bot, paling, blankvoorn, giebel, snoekbaars, baars, winde, spiering, fint en kolblei gespot. Ook verschillende garnalensoorten zijn vanuit de Schelde naar de Kalkense Meersen gemigreerd. Maar de verbeteringen voor de vismigratie brengen ook vogels, zoals lepelaars, reigers en zelfs visarenden terug naar de Kalkense Meersen.

Ga voor meer informatie over het Sigmaplan naar sigmaplan.be/nl/.