11 november 2020

Zand Nieuwe Sluis Terneuzen hergebruikt bij Knokke-Heist

Afgegraven zand uit de Nieuwe Sluis in Terneuzen zorgt er straks voor dat de kust bij Knokke-Heist beschermd wordt tegen zware stormvloeden. Zo wordt een afvalproduct weer waardevol en circulair ingezet in het estuarium.

Foto van splijthopper Sloeber.
Foto: splijthopper die vaart, DEME Group

Het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) start deze maand met de eerste fase van de vooroeversuppletie in Knokke-Heist. Tegen het einde van het jaar is er zo’n 160.000m3 zand op de vooroever gestort. Tegen 2023 zal dit in totaal 2 miljoen kubieke meter zijn.

Het doel hiervan is om de kust te beschermen tegen zware stormvloeden. Het zand voor de vooroeversuppletie is afkomstig van de werken aan de Nieuwe Sluis in Terneuzen en afkomstig uit diepere, ongeroerde zandlagen. Een mooi voorbeeld van circulaire economie.

Onderzoek

Het zand is vooraf uitgebreid onderzocht en voldoet aan alle kwaliteitswensen om opnieuw gebruikt te worden. Ook tijdens de werkzaamheden in Knokke-Heist worden er monsters van het zand genomen en geanalyseerd.

Functie van de suppleties

De vooroever bij Knokke-Heist functioneert als een soort fundering zodat er een minder steil strand gecreëerd kan worden. Dat is stabieler en houdt goed stand bij stormen. Op dit moment zijn er nog een aantal zwakke zones.

Door de natuurlijke dynamiek van getij, stromen en golven kan het zand bewegen naar het strand boven de laagwaterlijn, het getijdenstrand. Op die manier wordt het strand op natuurlijke wijze gevoed om bij zware stormvloed bescherming te bieden tegen overstromingen. Het voordeel van een vooroeversuppletie is dat er tijdens de aanleg minder hinder is op het strand. De werkzaamheden gebeuren vanaf het water met twee boten: de splijthopper Pagaddar en Sloeber. De schepen kleppen of storten zand op de vooroever. 

Deze tekening toont dat de vooroever net onder de waterlijn ligt.
Afbeelding: deze tekening toont dat de vooroever net onder de waterlijn ligt.

Lydia Peeters, de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken, vertelt: “Op die manier vormt de uitgegraven grond uit een sluisproject een waardevolle grondstof voor de versterking van kustveiligheid. Niet enkel gaan we zo duurzaam om met grondstoffen volgens de principes van circulaire economie. Deze aanpak vormt ook een win-win situatie voor beide projecten.”

Lees meer op het blog van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust.