21 oktober 2020

Met Kennisdag Zuidwestelijke Delta einde aan Smartsediment

Op donderdag 17 september verzorgde de organisatie van de Zuidwestelijke Delta opnieuw een succesvolle online bijeenkomst. Hun Kennisdag werd gecombineerd met de eindconferentie van Smartsediment. Ook werd gesproken over morfologie, ecosysteemkennis en natuur in de Voordelta.

Logo van de kennisdag en eindconferentie Smartsediment

Gedeputeerde van de Provincie Zeeland, Anita Pijpelink nam het eindrapport van Smartsediment in ontvangst, en benadrukte de ecologische en economische belangen van de Deltawateren voor Zeeland. Vervolgens ging Tjeerd Bouma (professor bij o.a. NIOZ) in op de laatste ontwikkelingen op het gebied van sediment in het Schelde-estuarium.

Lessen rond sediment

Eric van Zanten (Rijkswaterstaat) nam het publiek mee in de wereld van de zandhonger van de Oosterschelde, waardoor platen, schorren en slikken langzaam afkolven. Dat kan worden tegen gegaan met zandsuppleties. Aan bod kwamen de proeven met bodemdieren tijdens de suppletie op de Roggenplaat en de uitdagende werkomgeving in een getijdengebied zoals de Oosterschelde. Door de zandsuppletie kunnen vogels weer jarenlang verblijven, broeden en voedsel vinden op de Roggenplaat. In tegenstelling tot de Oosterschelde is er in het Schelde-estuarium teveel dynamiek. Frederik Roose van de Vlaamse overheid deelde de inzichten van de uitgevoerde plaatrandstortingen. En Michael de Beukelaer (de Vlaamse Waterweg), vertelt hoe in zijn project bij Fort Sint-Filips een kribbe zorgt voor natuurbescherming.

Kortom: Smartsediment bracht en versterkte de kennis over slim sedimentmanagement als belangrijke bijdrage aan natuurontwikkeling en behoud van biodiversiteit. En ook de ecosysteemdiensten-tool die werd ontwikkeld biedt perspectief voor toekomstige projecten in het Schelde-estuarium.

De link tussen sediment en natuur

Tijdens de rest van de Kennisdag vertelde ecoloog Sander Terlouw (staatsbosbeheer) over de natuurkenmerken van de Schelde, en welke precies onder druk staan. Ad van der Spek (specialist lange-termijn-kustontwikkeling) presenteerde een reis door de Voordelta vanaf het jaar 100 voor Christus tot nu. En Mennobart van Eerden (Rijkswaterstaat) nam het publiek mee in de resultaten van monitoring en onderzoek van de afgelopen 15 jaar naar aanleiding van de aanleg van Maasvlakte II. Wist je bijvoorbeeld dat de platte oester zijn plek in de Voordelta heeft gevonden? Tot slot spraken Wouter van Steenis van Natuurmonumenten en ecoloog Sander Terlouw met het publiek over de kansen en consequenties van de natuur.

Duurzaam sedimentbeheer

Hoe kan sediment een waardevol product zijn? Daar ging marine-bioloog Brenda Walles (Universiteit Wageningen) op in. En Peter van Veelen (Buro Waterfront) liet zien hoe dat in de proeftuin Rijn-Maasmonding ging, en Martin Baptist (WMR) op zijn beurt in de twee pilots in de Waddenzee en Eems-Dollard. Tot slot deelde Thijs van Kessel (Deltares) de mogelijkheden om gebaggerd sediment te hergebruiken.

Kijk de uitzending terug

De verschillende onderdelen kun je terugvinden op het YoutubeKanaal van de Zuidwestelijke Delta