12 oktober 2020

Broedsucces voor de kluut in de Prosperpolder

Op het ingerichte broedeiland van de Prosperpolder Noord nestelden onlangs 95 paartjes kluten. Dat is meer dan de helft van de 153 klutenpaartjes die in het hele Linkerschelde-oevergebied tot broeden kwamen. Dat stemt hoopvol voor de komende jaren, want de kluut is een soort die strikt beschermd wordt vanuit o.a. Natura 2000-gebieden zoals de Prosperpolder.

Foto van de kluut

Het nestsucces was zeer hoog wat erop wijst dat de belangrijkste doelstelling hier gehaald werd: kluten aantrekken die bovendien ook in alle rust hun nesten konden uitbroeden. Over het werkelijke broedsucces kan niet veel gezegd worden, omdat de meeste kluten hun jongen wegleidden naar andere gebieden om op te groeien. Wel wordt ervan uit gegaan dat tientallen jongen het nest succesvol verlaten hebben. En dus heeft de belangrijkste Vlaamse populatie kluten, die al een aantal jaren ondermaats presteerde, een flinke boost gekregen! Bekijk ook de onderstaande video: