22 juli 2020

Nieuw logo en buffels voor Grenspark Groot Saeftinghe

Het Grenspark staat niet stil. Dit jaar eindigt het EU-project, maar gaan de streekholders verder. In juli presenteerden ze dan ook de eerste stap richting een eigen branding in de vorm van een nieuw logo. Maar ook arriveert een groep waterbuffels uit de Biesbosch in het gebied om de natuur in toom te houden.

Het nieuwe logo van het grenspark Groot Saefthinge bevat een schematische weergave van de landbouw, natuur en haven.
Het nieuwe logo

Grenspark Groot Saeftinghe 2.0

Een speciale werkgroep werkt al sinds begin 2020 aan een eigen jasje voor het Grenspark en meer naamsbekendheid. Het nieuwe logo brengt de pijlers landbouw, natuur en haven samen in een tureluur. Met trots werd dit gelanceerd tijdens de digitale Grenspark Talkshow.

Buffels begrazen de Schor van Baalhoek           

Om ruige rietkragen te bedwingen, komen er deze zomer zeven waterbuffels naar het Verdronken Land van Saeftinghe. Doordat zij het riet op de schor van Baalhoek begrazen, kunnen andere planten groeien. Daardoor wordt het gebied van ongeveer 20 hectare aantrekkelijker moeten worden voor ganzen, steltlopers, eenden en leeuweriken. Met een GPS-zender wordt het graasgedrag van de buffels goed in de gaten gehouden en of deze proef van het Zeeuwse Landschap en Natuur en Bos (Vlaanderen) succesvol is. Momenteel wordt het gebied klaargemaakt voor de komst van de waterbuffels.