11 juni 2020

Werkplan 2020-2023: het onderzoekskompas voor de komende jaren

Het land beschermen tegen (hoog) water, havens en vaarwegen optimaal toegankelijk maken en de unieke en veerkrachtige natuur versterken. Deze grote uitdagingen in het Schelde-estuarium kunnen niet zonder onderzoek. Met het Werkplan 2020-2023 is de koers van onderzoeksprogramma van de VNSC voor de komende jaren bepaald.

Luchtfoto van land aan de Schelde

Een nieuwe onderzoeksfase

Eind 2018 is het eerste onderzoeksprogramma in het kader van de ‘Agenda voor de Toekomst’ afgerond. In de periode 2014 – 2018 is door onderzoekers en experts veel kennis vergaard die heeft geleid tot nieuwe inzichten over het Schelde-estuarium. Maar de horizon van het Schelde-estuarium reikt verder. 

Joost Backx, voorzitter van de werkgroep Onderzoek en Monitoring namens Nederland, vertelt over het proces: ‘’In 2019 zijn we gestart met het tweede onderzoeksprogramma. Hierin is opnieuw de balans opgemaakt: voor welke uitdagingen staan we in het Schelde-estuarium, welke kennis is nodig om in de toekomst juiste beslissingen te nemen, welke kennis hebben we al en wat moeten we nog onderzoeken? Stakeholders hebben hier actief over meegedacht en concrete vraagstukken aangedragen. Alle input hebben we verwerkt in het Werkplan 2020-2023. Met deze activiteiten gaan én zijn we al aan de slag.’’ Het Werkplan 2020-2023 – en daarmee het tweede onderzoeksprogramma van de VNSC – is vastgesteld tijdens de VNSC-vergadering van juni 2020. Het onderzoeksprogramma is onderdeel van de Agenda voor de Toekomst

Vier luiken

Het onderzoeksprogramma bestaat uit vier luiken: Sediment, Natuur, Klimaat en Monitoring, evaluatie en rapportage. Voor ieder van deze luiken geeft het werkplan inzicht in de aanleiding voor onderzoek, de doelen voor 2023 en de doelen, activiteiten en rapportages/onderzoeksresultaten voor 2020. We hebben de plannen per luik samengevat. Klik daarvoor op onderstaande links.

Bekijk hier het volledige werkplan (pdf).

Participatie en communicatie

Stakeholders in en rondom de Schelde worden proactief betrokken bij en geïnformeerd over het onderzoeksprogramma van de VNSC. Dit gebeurt onder andere tijdens kennisdelingssessies die een paar keer jaar worden georganiseerd, met heldere artikelen over de onderzoeksresultaten via de kanalen van de VNSC en uiteraard ook via gesprekken tijdens vergaderingen van de Schelderaad. Meer weten hierover? Kijk dan eens naar:

Het land beschermen tegen (hoog) water, havens en vaarwegen optimaal toegankelijk maken en de unieke en veerkrachtige natuur versterken. Deze grote uitdagingen in het Schelde-estuarium kunnen niet zonder onderzoek. Met het Werkplan 2020-2023 is de koers van onderzoeksprogramma van de VNSC voor de komende jaren bepaald.