27 maart 2020

Nieuwe leefruimte voor de rugstreeppad dankzij amfibiepoelen

In het Grenspark Groot-Saefthinge zijn tien amfibiepoelen aangelegd om het aantal kikkers en padden in het gebied in stand te houden. De natuurzone rond de Waaslandhaven is een van de weinige plekken waar de Europees beschermde rugstreeppad nog voorkomt.

Foto van een rugstreeppad.

Het Grenspark is een uniek getijdennatuurgebied. “De rugstreeppad komt van nature voor in duinen en stuifvlaktes, maar die habitat is in Europa zo goed als verloren gegaan,” vertelt boswachter Bram Vereecken. Daarom krijgt de rugstreeppad nu een steuntje in de rug en werken verschillende partners aan het creëren van een geschikt leefgebied voor de amfibieën.

Populatie in stand houden

De amfibiepoelen moeten ervoor zorgen dat kikkers en padden in het gebied kunnen overleven. De rugstreeppad heeft zich nu gevestigd in de polders, maar daar stroomt binnenkort brak Scheldewater. De amfibiepoelen bieden een alternatief. “We streven naar een duurzame populatie, en we proberen verschillende populaties met elkaar te verbinden,” legt Vereecken uit. Zo blijft het ecosysteem in balans. Naast de rugstreeppad maken ook andere soorten dankbaar gebruik van de poelen. Vooral insecten hebben het er ook naar hun zin, waardoor er voor vogels en vissen genoeg voedsel te vinden is. Tot nu toe is het aardig gelukt om de populatie in stand te houden: vorig jaar telden vrijwilligers 1137 roepende mannetjes. Dat waren er meer dan het jaar ervoor.

Poelen en tunnels

Naast poelen zijn in het Grenspark ook tunnels aangelegd. “De rugstreeppad is een kolonist die continu op zoek gaat naar nieuwe poelen,” vertelt Vereecken. Dankzij de tunnels kunnen zij straks, als ze uit hun winterslaap ontwaken, veilig onder de Kwarikweg door. “Deze weg vormde al langer een groot knelpunt,” zegt Vereecken. “Het voorbijrazende verkeer vormt een groot gevaar voor de padden, dus worden ze hier al langere tijd overgezet.” Dankzij de tunnels hoeven de amfibieën niet langer in ingegraven emmers opgevangen te worden. Als de padden en kikkers over een aantal weken ontwaken uit hun winterslaap, zal duidelijk worden hoeveel dieren gebruik maken van de tunnels.