11 oktober 2019

Testen met nieuwe methode schutplanning in sluis Terneuzen

Niet alleen wordt het scheepsverkeer op de Schelde drukker, ook zorgen werkzaamheden voor uitdagingen in de doorvaart. North Sea Port test daarom een halfjaar lang met een nieuwe schutplanning-methodiek, om de sluisplanning in Terneuzen te verfijnen en zo te werken aan duurzamere scheepvaart.

Foto van de oude sluis bij Terneuzen.

In 2018 voeren 10.000 zeeschepen door de sluis in Terneuzen, waarvan er 1250 worden gezien als ‘lijndiensten’. Zij varen met hoge en vaak vaste frequentie dezelfde routes. In de test wordt de schutplanning verder vooruit gemaakt en gebaseerd op hun vaarschema in plaats van op een berekende aankomsttijd en toegekende prioritering. Ook wordt in de test gebruik gemaakt van een afnemende marge: de betrouwbaarheid wordt naar verwachting groter wanneer de resterende vaartijd afneemt.

Belangrijke schakel in de logistieke keten

Getest wordt of verder vooruit plannen haalbaar is, en of het de planning in de rest van de keten positief beïnvloedt. Door de sluisplanning beter aan te sluiten op aanlooptrajecten van lijndiensten, weten rederijen, slepers, productie-eenheden in de haven en andere schakels in de logistieke keten eerder wat er aankomt. Nu de werkzaamheden aan de Nieuwe Sluis in Terneuzen in volle gang zijn, is de Middensluis maar beperkt beschikbaar voor het scheepverkeer. Vanaf 2022 is de sluis zelfs volledig buiten gebruik. Een efficiëntere en duurzame planning is dan ook hard nodig.

Met deze test ontstaat meer ruimte om de schutsequentie verder te optimaliseren. In de test werken North Sea Port, Rijkswaterstaat en de Vlaamse en Nederlandse loodswezen samen. De test loopt van half september tot en met 31 december 2019, en een op de acht zeeschepen doet mee. De rest vaart nog volgens de oude methodiek. Meer weten? Dan kun je mailen naar test.sluisplanning@northseaport.com.

Bron: northseaport.com