28 augustus 2019

Op naar een schone Schelde!

In februari sloten 28 partijen het convenant Schone Schelde. Samen pakken zij zwerfvuil aan, en werken aan een structurele oplossing voor minder vervuiling in het gebied. Ook andere opruimacties dragen bij aan dit doel.

Plastic flessen in een net.

Naar aanleiding van het convenant plaatst de gemeente Noord-Beveland tien jutbakken langs het strand. Ook verstrekken ze zwerfafvalsets aan campings aan de Oosterschelde en aan dorpshuizen. De naam ‘Schone Schelde’ is ontleend van de gelijknamige jaarlijkse opruimactie, georganiseerd door o.a. Schoon Zeeland, Rijkswaterstaat, gemeenten en Nationaal Park Oosterschelde.

Los van het convenant organiseert de gemeente Bornem in september een dag waar mensen op verschillende plaatsen kunnen helpen opruimen: in onder meer Antwerpen, Bornem, Gent en Schelle. Dat gebeurt onder de vlag van Belgische non-profit ‘River Cleanup’, actief in heel Europa, en in samenwerking met de groene peters en meters, en Natuurpunt vzw.

Problematiek

Hoewel de aandacht voor zwerfafval en vervuiling groeit, liggen sommige uiterwaarden, stuwen en sluizen na hoogwater alsnog vol rommel. Wordt dit niet (goed) opgeruimd, dan kan dit in zee terecht komen en de ‘plastic soep’ daar vergroten. Actie is dus nodig, en daarom faciliteert Rijkswaterstaat dit convenant. Zelf ondersteunt de organisatie met monitoring, verbetering van afvalbeheer, de ‘zwerfvuilregeling’ voor opruimacties en steun aan educatie/communicatieprojecten.

Convenant

Begin dit jaar sloegen een groot aantal organisaties de handen ineen: op initiatief van Rijkswaterstaat ondertekenden zij het convenant Schone Schelde om het probleem van de plastic soep bij de bron aan te pakken met bijvoorbeeld opruimacties en hergebruik van bepaalde plastics. De deelnemende partijen zijn:

Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, waterschap Scheldestromen, de gemeenten Borsele, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen, HZ University of Applied Sciences, North Sea Port, Haven van Antwerpen, Amels, Dow Benelux, Trinseo, KIMO, Plastics Europe Netherlands, Natuurmonumenten, NME Schouwen-Duiveland, MEC De Bevelanden, IVN, Nationaal Park Oosterschelde, Staatsbosbeheer, Zeeuwse Reinigingsdienst, Doe mee Verlos de zee, Zeeuwse Milieufederatie, Zero Plastic Rivers en Schoon Zeeland.

Wat kunt u doen?

Wie weet komt u als bedrijf, initiatief of organisatie in aanmerking voor de zwerfvuilregeling. Houd ook de sites van Rijkswaterstaat en uw gemeente in de gaten voor verschillende opruimacties. Nog een tip: bekijk waar de nood het hoogst is op de interactieve kaart met zwerfafvalhotspots van Schone Schelde Noord of Zuid.

Bronnen: Bevelandse bode, River Cleanup, Rijkswaterstaat.nl