12 augustus 2019

Ooievaars volgen met zenders

In de jaren 60 broedden er nog maar weinig Ooievaars in West-Europa. Nu zien we deze vogel weer regelmatig. Om de vogel te beschermen is het belangrijk om het leef- en broedgebied zo goed mogelijk te beschermen en te behouden. In het Zwin wordt hun doen en laten goed in de gaten gehouden met behulp van zenders met GPS die werken op zonne-energie. 

Foto van ooievaars op een nest.

Beeld: het Zwin-natuurgebied (Provincie West-Vlaanderen en Agentschap Natuur en Bos)

Doel van het zenderproject

Op 26 juni zijn de zenders aangebracht op drie jonge ooievaars om te zien welke trekroutes ze nemen, waar ze overwinteren en met welke uitdagingen ze te maken krijgen. Eerder schreven we ook over de Scholeksters die gezenderd werden. Ook over Ooievaars is het belangrijk om hun verspreiding in ruimte en tijd in beeld te brengen, omdat de ooievaars een essentieel deel vormen van het natuurpatrimonium van West-Vlaanderen en in het bijzonder van het Zwin Natuur Park. De drie ooievaars kun je volgen via de website van het Zwin. Hier lees je de nieuwste update die geplaatst is op 7 augustus. 

Overwinteren van de ooievaars

Voorheen gingen de ooievaars vaak overwinteren in Afrika, maar tegenwoordig vindt een groot aantal hun eten dichterbij, bijvoorbeeld op open vuilnisbelten in Spanje. Die worden alleen binnenkort gesloten in het kader van de Europese afvalstoffenwetgeving. Het is nog niet bekend waar de ooievaars naartoe zullen gaan als ze niet meer op de vuilnisbelten terecht kunnen.

Wouter Faveyts
Wouter Faveyts, wetenschappelijk deskundige van het Zwin zegt in een nieuwsvideo: “Wat er nu gaat gebeuren als die voedselbron wegvalt? Dat is een open vraag en dat willen we onderzoeken”.

Zenders: een aanvulling op ringen

Elke ooievaar die geboren wordt in het Zwin Natuur Park wordt geringd. Deze ringen kunnen met een verrekijker of telescoop op afstand worden afgelezen. Ook daarmee kan er een beeld worden gevormd over welke route de volgens nemen. Maar de kans dat een geringde ooievaar wordt waargenomen en gemeld, blijft uiteindelijk behoorlijk klein. Daarom zijn de zenders een waardevolle aanvulling. Het is de bedoeling dat in de volgende jaren nog meer ooievaars een zender gaan krijgen.

Bekijk ook een korte nieuwsvideo daarover.