18 juli 2019

Nieuw deel Antwerpse Scheldekaaien geopend

Een nieuw deel Antwerpse Scheldekaaien is af! 1 kilometer in het deelgebied Sint-Andries en Zuid, tussen de Goedehoopstraat en de Namenstraat, is afgelopen 7 juli feestelijk geopend.

Mensen zitten op de Antwerpse Scheldekaaien
Foto: Sandra van Watermeulen

Hoe zat het ook alweer?

Over een lengte van meer dan 6 kilometer worden de Scheldekaaien opgeknapt. Daar zijn 3 redenen voor:

  • de historische kaaimuur is in slechte staat;
  • de waterkering is niet hoog genoeg;
  • de kaaivlakte zelf lag er de afgelopen jaren verwaarloosd bij.

De ingrepen beschermen Antwerpen tegen het stijgende water en herstellen de band tussen de stad en de Schelde. De werken zijn onderdeel van het project Scheldekaaien, waarin De Vlaamse Waterweg nv (binnen het waterbeheersingsproject Sigmaplan) samen met de stad Antwerpen in totaal zeven deelgebieden aanpakken.

Sint-Andries en Zuid: dit is er vernieuwd

Sint-Andries en Zuid is een van de zeven deelgebieden en is, na de Belvédère aan het Droogdokkenpark, de eerste zone waar de kaaimuur is gestabiliseerd, de waterkering hoger én aantrekkelijker is gemaakt en waar de publieke ruimte een nieuw gezicht heeft gekregen. Zo is er bijvoorbeeld een langgerekt park dat uitloopt naar de kaaien richting Nieuw Zuid en een wandelpad bovenop de dijk met een mooi uitzicht over de Schelde. Met zit-en speelruimtes, fietspaden, een hondenloopzone en een wandelboulevard is het een prettige omgeving om te verblijven.

Bekijk de foto’s voor een impressie van de nieuwe Scheldekaai en het openingsfeest:

Een impressie van de nieuwe Scheldekaai en het openingsfeest
Beeld: Sandra van Watermeulen

Volgende fase Sint-Andries en Zuid

In een tweede fase zal ook het overgebleven deel van Sint-Andries en Zuid, het gebied tussen de Goedehoopstraat en het Zuiderterras, opnieuw aangelegd worden. Het park en de open ruimte langs het water worden dan verder doorgetrokken en voorzien van sportvelden, een tweede speeltuin en een tweede hondenloopzone. Vanaf 2020 starten de stabilisatiewerken aan de historische kaaimuur, daarna kan de waterkering verhoogd worden en de herinrichting van de openbare ruimte starten.