16 juli 2019

Opspuiten buitenhoofd bij de Nieuwe Sluis Terneuzen

De afgelopen tijd is een enorme hoeveelheid zand opgespoten in het gebied waar het buitenhoofd van de Nieuwe Sluis komt. Het buitenhoofd is het sluishoofd (daar waar de deuren en bruggen komen) aan de kant van de Westerschelde. Het opgespoten zand moet eerst verdichten voordat er op gewerkt kan worden.

Het zand is via de speciaal aangelegde baggerleiding getransporteerd naar de locatie van het buitenhoofd achter de Middensluis.

Verdere bouw van het buitenhoofd

Als het zand verdicht is, wordt er aan de slag gegaan met de diepwanden van het buitenhoofd met bijbehorende ankerschermen voor de stabiliteit. Ook komen er tijdelijke cement-bentonietwanden om de bouwkuip droog te houden, waarna wordt begonnen met het uitgraven van de bouwkuip. In de 25 meter diepe kuip, wordt in 2020 gebouwd aan het complexe betonwerk voor de deurkassen, brugkelder en nivelleersystemen.