15 mei 2019

Stakeholders en VNSC analyseren samen de toestand van de natuur in het Schelde-estuarium

Als eerste stap van het Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N) is de afgelopen twee jaar een intensief proces doorlopen voor de uitvoering een systeemanalyse. Een groot aantal stakeholders die zich op verschillende manieren betrokken voelen bij de natuur rond het estuarium hebben samen met de VNSC de feiten onderzocht en besproken.

Meeuwen op paalhoofden in het water.
Foto: Anita Eijlers

Toestand natuur Schelde-estuarium in beeld

Een proces van joint fact finding heeft, met de hulp van wetenschappers, een goed beeld opgeleverd van hoe de natuur in het estuarium ervoor staat. De resultaten zijn beschreven in het rapport ‘Systeemanalyse Natuur Schelde-estuarium’. Met de systeemanalyse is een breed gedragen antwoord gekomen op de centrale vraag: is de natuur robuust en veerkrachtig? In het advies van de deelnemers aan de systeemanalyse LTP-N aan de VNSC wordt het antwoord op deze vraag toegelicht en worden vervolgstappen voor het verdere traject van LTP-N voorgesteld.

ZLTO

Schelderaadlid ZLTO plaatst de kanttekening bij de hoofdconclusie in hoofdstuk 7 ‘Waardering Natuur Schelde-estuarium’ van het rapport, namelijk dat de natuur niet robuust en veerkrachtig is, onvoldoende is meegenomen dat de natuur zich deels ook goed ontwikkelt. Dit staat naar mening van de ZLTO wel correct geformuleerd in het advies, dat dan ook door haar onderschreven wordt. Daarnaast is er naar mening van de ZLTO nog onvoldoende aandacht besteed aan het effect van de scheepvaart op de natuur en dient dit in het vervolgproces nader aan de orde te komen.

Downloads