09 mei 2019

Nieuw kanaal zorgt voor beperkte hinder bij bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Met de komst van de Nieuwe Sluis in 2022 kunnen grotere zeeschepen tot aan de haven van Gent varen. Tijdens de bouw wordt de hinder voor het wegverkeer, het scheepvaartverkeer en de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Daarvoor is onder andere een nieuwe tijdelijk doorvaartkanaal aangelegd: het Kapitein Rooiboskanaal, dat op maandag 6 mei officieel is geopend!

Twee mensen aan het werk bij de Nieuwe Sluis in Terneuzen.
Foto: Nieuwe Sluis Terneuzen

Het kanaal is de nieuwe vaarroute van en naar de Middensluis waardoor deze sluis twee jaar langer, namelijk nog tot medio 2021, gebruikt kan worden. Na die periode zal de Middensluis gesloopt gaan worden volgens de globale planning. Dat is dan de laatste stap voordat de Nieuwe Sluis in gebruik kan worden genomen.

Welke schepen kunnen door het kanaal?

Schepen met een maximale lengte van 105 meter, 9,5 meter breed en 3 meter diepgang kunnen door het Kapitein Rooiboskanaal. Is een schip dieper dan 3 meter? Dan moet het gebruik maken van de Oostsluis, daar is voor nu de maximale diepgang verruimd van 4,30 meter naar 4,80 meter.

Waar komt de naam vandaan?

De unieke naam van het kanaal is het resultaat van een prijsvraag van de Omroep Zeeland. Kapitein Rooibos wordt bezongen in een populair lied van de Zeeuws-Vlaamse band de Lamaketta’s. Het is een mythisch figuur dat in de 17e eeuw als zeeheld de wereldzeeën onveilig maakte. Twee deelnemers diende de naam in en wonnen met de meeste stemmen!

Benieuwd naar meer foto’s van de feestelijke opening? Kijk op de website van de Nieuwe Sluis Terneuzen.