09 april 2019

Werkconferentie Zuidwestelijke Delta en nieuw platform!

Jaarlijks organiseert het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta een werkconferentie om kennis te delen en met elkaar na te denken over mogelijke oplossingen voor de uitdagingen binnen de regio. Op 14 maart vond de conferentie plaats met als thema ’Naar een gezamenlijke duurzame toekomst’.

Een man spreekt een groep toe op een bijeenkomst van de Zuidwestelijke Delta.

Klimaatverandering

Klimaatverandering was een van de onderwerpen tijdens de werkconferentie. Voorzitter van het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta Ben de Reu benoemde dat het van groot belang is rekening te houden met de zeespiegelstijging, wateroverlast en droogte bij het maken van toekomstplannen voor de Zuidwestelijke Delta. De werkconferentie op 14 maart was de laatste conferentie voor Ben de Reu als voorzitter. Hij riep nog wel op: “Vanaf nu ligt de bal bij jullie om op een goede en duurzame manier om te gaan met onze aarde”. Meer informatie over de werkconferentie vind je op de website van de Zuidwestelijke Delta.

Zelf aan de slag in Onze Delta

Ook de thema’s energietransitie, circulaire economie en klimaatadaptie waren belangrijke onderwerpen op de werkconferentie. Want hoe kun je de opgaven binnen die transities koppelen aan de opgaven binnen de Zuidwestelijke Delta? Om zelf aan de slag te gaan met deze thema’s is op 4 april het nieuwe platform Onze Delta gelanceerd, om te inspireren en informeren. Heb jij zelf een inspirerend verhaal of ken je een toonaangevend project dat een plekje verdient op de website? Geef het door via secretariaat@zwdelta.nl.

Workshoprondes

Naast een plenair gedeelte gingen de deelnemers in twee workshoprondes met elkaar in gesprek over de kansen voor de delta.