14 februari 2019

Ophoging Roggenplaat in Oosterschelde

De grootste zandplaat van de Oosterschelde, de Roggenplaat, wordt ieder jaar een stukje kleiner. Door de Oosterscheldekering is de stroming minder sterk waardoor er geen natuurlijke opbouw meer is van zandplaten. Tienduizenden trekvogels en rustende zeehonden in de Oosterschelde zijn sterk afhankelijk van de Roggenplaat, daarom gaat Rijkswaterstaat van start met het ophogen van de plaat.

Zeehond liggend op zijn zij, kijkt in de camera.

Elk jaar verdwijnt er een enorme hoeveelheid aan zand en slik. Voor de Oosterschelde zou dit betekenen dat er over 60 jaar geen droogvallende platen, slikken en schorren meer zouden zijn. Rijkswaterstaat wil daarom zo’n 1,7 miljoen kuub zand opzuigen van de bodem van de Roompot en op de Roggenplaat spuiten.

Trekvogels en rustende zeehonden

Voor trekvogels en rustende zeehonden is de Roggenplaat van groot belang. Ieder jaar maken deze dieren gebruik van de plaat. De vogels om aan te sterken tijdens hun reis en de zeehonden om hun jongen er te zogen.

Monitoringsprogramma

Mosselvissers maken zich zorgen over hun percelen rondom de Roggenplaat. Om effecten van de zandsuppletie te kunnen meten, is er een uitgebreid monitoringsprogramma opgesteld waarbinnen voor, tijdens en na de werkzaamheden gemonitord wordt.