22 januari 2019

Grenspalen worden verplaatst door uitbreiding van Het Zwin

Door de uitbreiding van natuurgebied Het Zwin zijn eind november 2018 drie negentiende eeuwse grenspalen verplaatst. In aanwezigheid van Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen en Han Polman, commissaris van de Koning van Provincie Zeeland, werden de nieuwe locaties onthuld. De geografische grens is, uiteraard, niet verplaatst. 

Grenspaal met het jaartal 1869 erop
Foto: Cayman

Met het verplaatsen van de grenspalen is de laatste fase van de uitbreidingswerkzaamheden in Het Zwin ingegaan. De Zwingeul is vergroot en verdiept en er is een nieuwe dijk aangelegd die zowel Nederland als België bij overstroming zal beschermen.

Twee mensen op het zand geven elkaar een hand
Foto: Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé en Han Polman, commissaris van de Koning van Provincie Zeeland, Cayman

De komende maanden wordt de laatste hand gelegd aan nieuwe fiets- en wandelpaden, worden er nieuwe zitbanken en uitkijkpunten gerealiseerd en komen er nog fietsstallingen en infoborden. Daarnaast wordt het pompgemaal dat voorkomt dat zout grondwater de polder instroomt nog afgemaakt. Dit gemaal zorgt ook voor optimalisatie van de waterhuishouding in de Oostkustpolder. 

In het voorjaar staat de belangrijkste stap gepland. Dan zal de oude dijk doorbroken worden en stroomt er elk getij zeewater het vernieuwde Zwin in, en uit. 

Uitbreiding natuurgebied Het Zwin

De Vlaamse en Nederlandse overheid werken aan een uitbreiding van de huidige Zwinvlakte met 120 ha, waarvan 10 ha op Nederlands grondgebied. Daarmee wordt de verzanding van Het Zwin tegengegaan, ontstaat extra estuariene natuur, en wordt ook het overstromingsgevaar voor het achterland beperkt. De werkzaamheden bestaan uit:

  • verbreden en verdiepen zwingeul
  • aanleg nieuwe dijk
  • aanplanten struiken en aanleg poelen
  • nieuwe uitkijkpunten, fiets- en wandelpaden, vlonderpad en brugje
  • bouw pompgebouw
  • plaatsen afsluitingen voor begrazing
  • ophogen grond voor aanleg broedeiland
  • afgraven internationale dijk en verlengen Zwingeul in Willem-Leopoldpolder
  • Aanleg grachten rond nieuwe dijk

Grensoverschrijdende samenwerking

De uitbreiding van Het Zwin maakt onderdeel uit van de projecten van het Verdrag Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium. Deze projecten dragen bij aan de verdere ontwikkeling van een vitaal en gezond estuarium, vanuit een duurzame balans tussen veiligheid, natuurlijkheid en toegankelijkheid. De trekkers van de uitbreiding van Het Zwin aan Vlaamse zijde zijn het Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het Agentschap voor Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. Aan Nederlandse zijde is Provincie Zeeland betrokken.

Meer informatie

Lees het laatste nieuws rondom de uitbreiding van Het Zwin op de website zwin.be.