03 januari 2019

Nieuwe Sluis Terneuzen: de Poort naar Parijs

Een project van internationale allure op Nederlands grondgebied waaraan Vlaanderen en Nederland samenwerken, dat is de Nieuwe Sluis Terneuzen. Tijdens de bouw blijft de winkel gewoon open, is er zo min mogelijk belemmering voor de omgeving en wordt er op elk niveau samengewerkt met (internationale) partners. Daarmee is de Nieuwe Sluis uniek in zijn soort.

Satellietfoto Nieuwe Sluis Terneuzen oude situatie.

De Poort naar Parijs

De bouw van de Nieuwe Sluis is niet alleen belangrijk voor ZeeuwsVlaanderen en Vlaanderen, maar is een cruciale schakel in een veel groter internationaal project: de Seine-Scheldeverbinding. Tussen de Schelde en de Seine komt een nieuw kanaal en daarmee een binnenvaartverbinding tussen Rotterdam en Parijs. “Wij durven best arrogant te zijn en te stellen dat de Nieuwe Sluis in Terneuzen de Poort naar Parijs vormt”, zegt Eric Marteijn, projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen. “Met het openen van de Nieuwe Sluis in 2022, geven we ruimte en capaciteit aan de groeiende binnenvaart. De binnenvaart neemt toe, niet alleen in aantal, maar ook in grootte.” De Nieuwe Sluis wordt maar een fractie kleiner dan de Kieldrechtsluis in Antwerpen en de in aanbouw zijnde zeesluis in IJmuiden (Amsterdamse havenregio) en even groot als de sluizen in het Panamakanaal. Daarmee behoort de Nieuwe Sluis tot één van de grotere ter wereld.

De winkel blijft open

erik-marteijn-projectdirecteur-nieuwe-sluis-terneuzen
Eric Marteijn, projectdirecteur Nieuwe Sluis Terneuzen.

De Nieuwe Sluis komt binnen het bestaande sluizencomplex in Terneuzen. “We bouwen een grotere sluis terwijl de winkel gewoon openblijft en dat is een uitdaging”, vertelt Eric. “Het sluizencomplex heeft meerdere functies, namelijk water keren, water afvoeren, schepen schutten en wegverkeer laten passeren. En dat moet allemaal doorgaan met zo min mogelijk overlast.

Eén van de oplossingen om tijdens de bouw drie sluizen te kunnen blijven gebruiken en zo de overlast te beperken, is de aanleg van een tijdelijk doorvaartkanaal. Hierdoor kunnen binnenvaartschepen om de bouw van de Nieuwe Sluis heen varen en tot 2021 gebruik blijven maken van de Middensluis. Onze aannemerscombinatie Sassevaart is inmiddels begonnen met de aanleg van dit kanaal.”

Samenwerking als kracht

“We bouwen de Nieuwe Sluis met bewezen technieken maar dan toegespitst op de situatie hier. Goede communicatie en samenwerking met alle stakeholders zijn de kracht van dit project. Transparante communicatie is noodzakelijk om alles in goede banen te leiden. Zo houden we bewoners van Terneuzen proactief op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, versturen we regelmatig nieuwsbrieven, is er een telefonische helpdesk ingericht waar mensen terecht kunnen met hun vragen en is er een informatiecentrum: het Portaal van Vlaanderen. Het Portaal van Vlaanderen is al jaren het informatiecentrum over alles rondom de havens en de scheepvaart in de Kanaalzone. Nu is het ook dé plek om alles te weten te komen over de bouw van de Nieuwe Sluis. Geen rocketscience allemaal, maar gebruik maken van gezond boerenverstand”, geeft Eric aan.

“Veel collega’s hebben ervaring bij de andere sluizen en nemen dat mee. We maken zo gebruik van de kennis die er al is.” Vanuit de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie werken experts en vaklui uit Vlaanderen en Nederland samen op alle niveaus van het project. Maar ook experts die betrokken waren bij de Panamasluis zijn betrokken bij de bouw. “Zo lopen er over het hele bouwterrein, op alle verschillende niveaus, experts van over de hele wereld. In dit project komt dat mooi samen. Dat is waarin ik geloof! We halen er het beste uit”, benadrukt Eric.