07 januari 2019

Model toekomst Hedwige-Prosperpolder gepresenteerd

Afgelopen vier jaar hebben onderzoekers van het Koninklijk Nederlands Insituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) in opdracht van de Vlaams Nederlandse Schelde Commissie gewerkt aan een model dat voorspelt hoe de nieuwe getijdenatuur zich de komende decennia zal ontwikkelen. Tijdens het symposium ‘De toekomst van de Hedwige-Prosperpolder’ in de Universiteit van Antwerpen werd het model gepresenteerd.

Met de ontpoldering van de Hedwige-Prosperpolder komt er meer ontwikkelruimte voor laagdynamische natuur. Daarbij zijn er altijd onzekerheden over hoe dat ontwikkelproces zich precies voltrekt: Hoe lang duurt het voor er begroeiing komt? En wat is de verwachte interactie tussen verschillende soorten vegetatie (bijv. zeebies, zeeaster en riet) en de opslibbing van het gebied?

Op weg naar een rijk gevarieerd slik- en schorlandschap

Het model dat tijdens het symposium in Antwerpen is gepresenteerd biedt een belangrijk hulpmiddel bij de beantwoording van deze vragen. Eerste voorspellingen tonen aan dat er in de eerste tien jaar nog weinig begroeiing is. Vooral veel bodemdieren en daarmee ook verschillende soorten watervogels zullen het gebied ontdekken. Heel langzaam zullen zand en slib het gebied opvullen. Over ongeveer 50 jaar, afhankelijk van vele factoren waaronder klimaatverandering, is er een rijk gevarieerd slik- en schorlandschap ontstaan.

Meer informatie

Op het symposium is ook een magazine ‘De toekomst van de Hedwige-Prosperpolder’ uitgereikt. Ben je geïnteresseerd in de inhoud van het model? Lees daar meer over op de website van het Royal Institute for Sea Research.