27 december 2018

Mijlpalen voor 2019

In 2018 is onder andere een doorstart gemaakt met de ontwikkeling van een langetermijnperspectief voor de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium en is het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda van de Toekomst afgerond. Ook voor 2019 staat weer veel op de planning! Bekijk de mijlpalen voor een aankomende jaar.

Mijlpalen 2019

  • In de loop van 2019 start aannemer Sassevaart met de eerste diepwanden voor de bouwkuip van de Nieuwe Sluis Terneuzen. Wil je op de hoogte blijven van alle onwikkelingen rondom de nieuwe sluis? Op de website vind je als eerste het laatste nieuws.

  • VNSC en stakeholders starten begin 2019 de feitelijke systeemanalyse voor het Langetermijnperspectief Toegankelijkheid.

  • Voor het Langetermijnperspectief Natuur wordt in de voorjaarsvergadering van de VNSC een adviesrapport aan de VNSC aangeboden over de toestand van de natuur in het estuarium en aanbevelingen over het vervolgtraject.

  • Het uitgebreide Zwin, van zo’n 120 hectare, treedt in het voorjaar van 2019 in werking. Het grote publiek kan vanaf dan kennis maken met de pracht van het gebied. Hieraan voorafgaand zal het zeewater gecontroleerd in het nieuwe uitbreidingsdeel binnen gelaten worden. Lees meer over de Zwinstreek op de website.

  • De VNSC participeert in het project IMMERSE. Een internationaal project tussen landen gelegen in de Noordzee-regio waarbij het draait om het ontwikkelen en verbeteren van beheermaatregelen in estuaria.

Slikken en scheepvaart op de Schelde met op de achtergrond een haven en torens van een kerncentrale.
Foto: Ben Biondina
  • In samenwerking met de Schelderaad stelt de VNSC een roadmap op. Zo’n roadmap identificeert de relevante beleids- en beheervragen, koppelt daaraan een toegesneden onderzoeks- en monitoringsprogramma en regelt de periodieke evaluatie, participatie en communicatie.

  • De feitelijke grondwerken in de Hedwigepolder zullen in 2019 van start kunnen gaan.

  • Na de zomer zullen de schuiven van de getijdenduiker voor het eerst opengezet worden. Een belangrijk moment voor Waterdunen. Recreatie-ondernemer Molecaten verwacht in 2019 te beginnen met de bouw van het recreatiepark.

  • In het voorjaar wordt het ‘Tweede evaluatierapport Verdrag Beleid en Beheer Schelde-estuarium’ aangeboden aan de parlementen van Vlaanderen en Nederland.

  • De buitendijkse projecten bij Bath, Zimmerman en Ossenisse gaan in 2019 van start. Het aanleggen van strekdammen op deze locaties zorgt voor de ontwikkeling vanm waardevolle natuur in de Westerschelde.

Hoogtepunten 2018

Ben je benieuwd naar wat het jaar 2018 heeft gebracht? In het Scheldemagazine lees je daar meer over.