05 december 2018

Scheldemagazine 2018 is uit!

Het Scheldemagazine is uit! Het jaar 2018 stond in het teken van de evaluatie. Na vier jaar van grondig onderzoek en intensieve monitoring maken we de balans op van het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda van de Toekomst. Ook is dit jaar het evaluatierapport over de toestand van het Schelde-estuarium, T2015, gepubliceerd. Beide evaluaties hebben geleid tot een vijf hoofdconclusies welke in het Scheldemagazine worden gedeeld. 

Naast de hoofdconclusies worden in het magazine ook andere projecten van de VNSC belicht. 
Deze onderwerpen kun je allemaal teruglezen in het Scheldemagazine, editie 4: 

  • Nieuwe Sluis Terneuzen, de Poort naar Parijs
  • Mijlpalen Sigmaplan 2018
  • Samenwerken aan het Langetermijnperspectief Natuur
  • Langetermijnperspectief Toegankelijkheid in de startblokken
  • De ontwikkeling van de Schelderaad 
  • Terugblik 2018
  • Vooruitblik 2019

Download het gehele magazine (pdf). Klik op de cover hieronder om het magazine digitaal te bekijken. 

Cover van het Scheldemagazine