01 oktober 2018

Minder hinder voor scheepvaart door tijdelijk doorvaartkanaal in Terneuzen

Het project Nieuwe Sluis Terneuzen werkt aan een tijdelijk doorvaartkanaal. Binnenvaartschepen kunnen door dit kanaal langer gebruik blijven maken van de Middensluis. Een unieke maatregel want het komt maar zeer zelden voor dat de scheepvaart wordt omgeleid via een tijdelijk kanaal. Half augustus is aannemerscombinatie Sassevaart met de werkzaamheden gestart.

Een kaart waarop de Oostsluis, Middensluis, Locatie tijdelijke vaargeul en locatie buitenhoofd NST staan aangegeven met gele pijlen.

Werkzaamheden

Ter voorbereiding op het graven van het tijdelijk doorvaartkanaal, zijn de bestrating, kabels, leidingen en een deel van de oude kades verwijderd. De aanleg van de tijdelijke kade voor het tijdelijk doorvaartkanaal is nagenoeg afgerond. Over een periode van 6 weken werden 120 planken met een diepte van 14,6 tot 16,5 meter de grond in getrild. In oktober start het uitgraven van het doorvaartkanaal. Naar verwachting is in de eerste helft van 2019 het tijdelijk doorvaartkanaal bevaarbaar.

Minder hinder

Door het graven van een tijdelijk doorvaartkanaal heeft het scheepvaartverkeer aanzienlijk minder hinder tijdens de bouw. De scheepvaart kan namelijk langer gebruik maken van 3 sluizen. Het doorvaartkanaal wordt ongeveer 4 meter diep, 40 meter breed en 280 meter lang. Schepen tot 3 meter diep en 9,5 meter lang kunnen gebruik maken van het tijdelijk doorvaartkanaal om via de Middensluis het complex te passeren. Wanneer de Middensluis definitief uit dienst genomen wordt het doorvaartkanaal weer verwijderd en de landtong opnieuw ingericht. Dit zal naar verwachting medio 2021 zijn. Tot de opening van de Nieuwe Sluis wordt dan in Terneuzen niet langer met 3 maar met 2 sluizen geschut.