01 oktober 2018

Nieuwe radartorens voor beter (uit)zicht op de Schelde

Het wordt steeds drukker op de Schelde. Zowel de intensiteit als de diversiteit van de scheepvaart nemen toe. Grote containerzeeschepen, binnenvaartschepen en plezierboten moeten in goede banen geleid worden, zodat zij vlot en veilig hun bestemming kunnen bereiken. Met de acht nieuwe radartorens wordt een grote stap gezet om het scheepvaartverkeer in de Schelde veiliger en toekomstbestendiger te maken.

Uitbreiding Schelderadarketen

Bochten, zandbanken, platen, ander vaarverkeer, het zijn allemaal aspecten waar je als kapitein of loods op de Schelde mee te maken hebt. De Schelderadarketen (SRK), bestaande uit bemande verkeerscentrales en onbemande radarposten vormen het oog, oor en geheugen van de scheepvaart in het Scheldegebied. Het Beheer & Exploitatieteam Schelderadarketen (BET) is momenteel volop bezig met de uitbreiding van de Schelderadarketen. De komende periode komen er acht nieuwe radarposten bij.

Nieuwe radartorens: waar en wanneer?

De acht nieuwe radartorens worden verspreid over drie clusters geplaatst (zie kaart). In het cluster Hedwige-/ Prosperpolder komen drie nieuwe radarposten. Dat zijn: 

  • Radar Oudendoel, nabij de Prosperpolder, eind 2018 gereed
  • Radar Grens (nabij Bath aan de grens), eind 2018 gereed
  • Gapfiller Zandvliet (op de Zandvlietsluis), reeds in werking

Vanwege de aanleg van nieuwe estuariene natuur komt de bestaande Radar Prosperpolder te vervallen.

In samenwerking met het havenbedrijf Antwerpen wordt de Schelderadarketen uitgebreid tot aan de Royersluis. Er komen twee nieuwe radartorens, bij de Punt van Melsele en Plaat van Boomke, en er komt een nieuwe radarsensor op een bestaand seinbord bij Royersluis. De komende maanden worden de laatste werkzaamheden verricht aan de nieuwe radartorens, waarna deze begin 2019 aangesloten zullen zijn op de radarketen. De radar op het seinbord bij Royersluis zal naar verwachting ook in het eerste kwartaal van 2019 gereed zijn.

Het derde gebied met nieuwe radartorens is de bocht van de Westerschelde bij Hansweert. Vorig jaar is hier bij Hansweert al één radartoren opgeleverd; in oktober 2018 komt daar de nieuwe radartoren van Ossenisse bij. Deze twee nieuwe radartorens vullen letterlijk een ‘informatiegat’. Vanaf grote hoogte is het BET straks veel beter in staat om in de lastige bocht van Hansweert tussen de grote containerschepen ook de pleziervaart in het vizier te krijgen.

Publieksfunctie

Behalve de scheepvaart kunnen ook wandelaars, fietsers en mensen uit de omgeving profiteren van de nieuwe radartorens. De torens van Ouden Doel en Ossenisse hebben beide een hoog uitkijkplatform. Vanaf daar heb je een schitterend uitzicht op de scheepvaart en de natuur van de Schelde.

Veilige toekomst

De acht nieuwe radartorens zijn een forse uitbreiding van de Schelderadarketen die sinds 1991 bestaat. Het grensoverschrijdende uitbreidingsproject gebeurt in opdracht van van het Beheer- en Exploitatieteam Schelderadarketen (BET) en de Permanente Commissie van Toezicht op de Scheldevaart. Leo Steenbakker, Nederlands hoofdbeheerder van het BET: ‘’Het komt niet vaak voor dat we de Schelderadarketen zo grootschalig uitbreiden. Met dit project zetten we dan ook een flinke stap voorwaarts en kunnen we nu en in de toekomst de veiligheid van de scheepvaart in de Schelde blijven garanderen.’’

Een kaart van de radartorens. Ze staan bij Hansweert, Ossenisse, Grenspaal, Oude Doel, Zandvliet,  Punt van Melsele, Plaat van Boomke en Royersluis.