24 augustus 2018

T2015 rapporten beschikbaar!

Het Schelde-estuarium is een van de grootste estuaria van Europa. Met een lengte van 160 km en een volledige gradiënt van zoet naar brak en zout is het een natuurgebied dat internationale erkenning en bescherming geniet. Het vormt daarnaast ook de toegang tot verschillende belangrijke havens en een bron van diverse andere economische activiteiten zoals visserij, zandwinning of toerisme. Om de ontwikkelingen in het estuarium op de voet te volgen en na te gaan of de gestelde doelen worden bereikt, wordt de toestand van het estuarium om de zes jaar in beeld gebracht. Benieuwd naar de resultaten? De rapporten zijn nu beschikbaar!

Foto van de kust en een strekdam aan de Schelde.
Foto: Anita Eijlers

Download de rapporten

Deskundigen analyseren gegevens en brengen met een unieke evaluatiemethodiek de toestand en de toekomstverwachting in beeld in de T2015. In juni deelden we al kort de conclusies die voortkomen uit de T2015: de evaluatie over de toestand van het Schelde-estuarium in de periode van 2010-2015. De complete rapporten kun je nu ook downloaden op deze website.

Analyserapport T2015

Dit analyserapport is een technisch (achtergrond)rapport met de uitkomsten van trendanalyses van alle reken-, toets- en verklarende parameters die relevant zijn voor het functioneren van het Schelde-estuarium. De resultaten van de analyses zijn rechtstreeks bruikbaar voor het evaluatierapport.

Evaluatierapport T2015

Op basis van de resultaten van het analyserapport worden de ontwikkelingen in het Schelde-estuarium tussen 2010 en 2015 geëvalueerd en geduid. Indien mogelijk worden ook verklaringen gezocht voor de gevonden ontwikkelingen.

Samenvatting

Tot slot is er een samenvatting beschikbaar van het evaluatierapport. Een compleet rapport telt al snel 400 pagina’s. Vandaar de samenvatting: die maakt het geheel behapbaar voor het VNSC-bestuur en de stakeholders in de Schelderaad. Zo weten zij snel waar het goed gaat en waar het minder goed gaat, en hoe daar dynamisch mee kan worden omgegaan in het beleid en beheer van het gebied. Eventuele vragen of onderzoekswensen die voortkomen uit T2015 worden behandeld binnen de Agenda voor de Toekomst.