18 juli 2018

Nieuw park en speelbos voor kanaaldorpen Doornzele en Terdonk in North Sea Port

In de kanaaldorpen Terdonk (Gent) en Doornzele (Evergem) worden een park en een speelbos aangelegd. Deze dorpskernen worden zo afgeschermd van de bedrijvigheid in het aanpalende havengebied van North Sea Port.

In een park spreekt een man door een microfoon een groepje mensen toe

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, gaf op dinsdag 26 juni samen met vertegenwoordigers van de lokale besturen het officiële startsein. Dit stuk natuur komt op een terrein van vijf hectare langs de Langerbruggekaai aan het Kanaal Gent-Terneuzen. Deze werkzaamheden vormen het sluitstuk van de inrichting van een reeks van buffergebieden (overgangszones tussen de dorpen en de havenindustrie) rond Doornzele en Terdonk. Eerder werden al groenbuffers met natuurzones en wandel- en fietspaden aangelegd.

Nieuw park

Het nieuwe park komt op één van de terreinen die vanuit de industrie teruggeven worden aan de bewoners. Eerst werd het terrein gesaneerd van een bodemverontreiniging die afkomstig is van industriële activiteiten én van zware bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Er komt een halfopen parkzone met natuurlijke spelelementen, slingerende paadjes, boomstammen en heuveltjes. Een ander deel wordt ingericht met bomen, struiken en rietoevers. In totaal worden 18.000 jonge boompjes aangeplant. De drukke Langerbruggekaai aan het Kanaal wordt volledig afgescheiden van het park door de aanplant van een brede haag met 2.000 haagplanten.

Centraal in het park komt er een speelweide met een uitkijkpunt van waar je de bedrijvigheid in de haven kunt zien. Dit uitkijkpunt bestaat uit zes containers.

Oude spoorwegbedding wordt fietsas

De oude spoorwegbedding die 675 meter lang is en langs dit koppelingsgebied loopt, wordt ingericht als een groene fiets- en wandelverbinding. Deze verbinding maakt deel uit van een volledig vrijliggend fietspad.

Samenwerking

De totale kostprijs bedraagt 750.000 euro, waarvan de Vlaamse overheid bijna de helft (351.000 euro) voor haar rekening neemt. North Sea Port (76.000 euro), het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (202.000 euro), de gemeente Evergem (5.500 euro) en de stad Gent (85.500 euro) dragen eveneens hun steentje bij. Daarnaast heeft ook het nabijgelegen bedrijf Sarens (30.000 euro) mee ingestaan voor de financiering van bijkomende groenaanleg.

Meer informatie en visualisaties van het nieuwe park vindt u op de website van de Vlaamse Landmaatschappij.