28 juni 2018

Video van de bijzondere dieren en natuur in de Polders van Kruibeke

Op 14 en 15 juni was het slotsymposium van Scalluvia. Zo’n 90 hectare elzenbroekbossen en kreken zijn hersteld en in kwaliteit verbeterd! De bossen zijn een thuis voor veel - vaak zeldzame - planten en dieren. 

Scalluvia: Europese topnatuur aan de Schelde