14 juni 2018

Start bouw Nieuwe Sluis Terneuzen

Binnen het huidige sluizencomplex van Terneuzen wordt hard gebouwd aan een Nieuwe Sluis gebouwd. Vlaanderen en Nederland besloten in 2012 om de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe, grotere sluis te starten. Daarmee wordt de toegang en de doortocht van schepen tussen Nederland, Belgie en Frankrijk verbeterd. In dit artikel lees je wat er tot nu toe is gebeurd en welke werkzaamheden komende maanden worden uitgevoerd.

Satellietfoto met impressie Nieuwe Sluis erin gephotoshopt.

Tussen de Westerschelde en Gent loopt het Kanaal Gent-Terneuzen. Het huidige sluizencomplex van Terneuzen vormt een knelpunt voor de vele binnenvaart- en zeeschepen die van en naar de haven van Terneuzen en Gent varen. Zowel de Zeeuwse als de Vlaamse regio kan door de Nieuwe Sluis profiteren van een aanzienlijke economische impuls. Bovendien zorgt de sluis voor een grotere robuustheid van het sluizencomplex in Terneuzen. De Nieuwe Sluis wordt 427 meter lang, 55 meter breed en 16 meter diep.

Slopen

Tot 2022 vinden alle soorten werkzaamheden plaats. Van het afbreken van diverse bouwwerken tot het saneren en afgraven van grond tot het bouwen van nieuwe kades, plaatsen van wanden en aanleggen van wegen. Het eerste half jaar van 2018 zijn panden aan de Schependijk en de Zeevaartweg gesloopt. Gebouwen moesten verdwijnen omdat een deel van de Schependijk plaats maakt voor een goede aanvoerroute naar de Oostsluis en de langer in gebruik zijnde Middensluis. De Zeevaartweg wordt ingericht als bouwterrein en logistiek centrum dus ook daar moesten de panden verdwijnen.

Heien

Voor het eerste bouwonderdeel van de Nieuwe Sluis, een waterkerende muur (Frontmuur Noordwest), starten 25 juni de eerste heiwerkzaamheden. Tot half augustus gaan aan de westkant van de Nieuwe Sluis 61 buispalen en 214 damplanken de bodem in.

Bij de bouw van de huidige West- en Oostsluis heeft met name de binnenstad van Terneuzen overlast gehad van het heiwerk. Door grondwateronttrekking ontstonden verzakkingen. Door nu zoveel mogelijk in het water te bouwen voorkomen we dat. De grond in de toekomstige sluiskolk wordt onder water weggebaggerd. Daardoor blijft het grondwaterpeil gelijk. Wanneer we heien, stemmen we dat steeds af met de omgeving. Een deskundig schade-expert heeft bij sommige panden een nulmeting uitgevoerd. Verder zijn er peilbuizen en zetankers geplaatst om de grond tijdens het heien te kunnen monitoren. Mede op basis van heiproeven, gaan we er vanuit dat er tijdens de bouw geen schade ontstaat.

Vooruit kijken

Het komende half jaar is er veel te zien op het sluizencomplex. Aannemer Sassevaart richt zijn logistieke centra in. Er komt een ketenpark aan de rand van het sluizencomplex zodat werknemers het bouwterrein eenvoudig en snel te voet of per fiets kunnen bereiken. Ook het logistiek centrum aan de Zeevaartweg wordt ingericht. Daarnaast wordt een rotonde aangelegd, een uitkijkpunt opgetrokken om in de bouwput te kunnen kijken en wordt een begin gemaakt met de aanleg van een doorvaartkanaal om tijdens de bouw zo lang mogelijk drie sluizen beschikbaar te houden.