11 juni 2018

De tweede evaluatie van de VNSC

Om de 5 jaar evalueren we in de VNSC het gezamenlijke beleid en beheer van het Schelde-estuarium. Dat gebeurde voor het eerst in 2013. In 2018 wordt de 2e evaluatie afgerond. Begin 2019 verschijnt de definitieve rapportage van de evaluatie.

Werkzaamheden in de Schelde vanaf een baggerschip. Sfeerbeeld.
Foto: Edwin Paree

Op 21 december 2005 werden vier Scheldeverdragen tussen Vlaanderen en Nederland ondertekend, waaronder “het Verdrag inzake de samenwerking ten aanzien van het beleid en beheer van het Schelde-estuarium”. Dit Verdrag trad op 1 oktober 2008 in werking en legt al 10 jaar het fundament onder de Vlaams-Nederlandse samenwerking in de VNSC.

De inhoud van de evaluatie

In de tweede evaluatie ligt inhoudelijk de focus op het vinden van een antwoord op vragen als:

  • Wat leren de onderzoeks- en monitoringsresultaten ons over de toestand van het Schelde-estuarium en de ontwikkelingstrends van de laatste jaren?
  • Waar staan we op weg naar de realisering van de doelstelling van een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium?
  • Welke consequenties kunnen we trekken met het oog op het beleid en beheer in de toekomst?
  • Welke vervolgstappen met het oog op de toekomst zijn nodig voor de realisering van de doelstelling van een veilig, toegankelijk en natuurlijk Schelde-estuarium?
  • Hoe vullen we een volgend onderzoeksprogramma in voor de Agenda voor de Toekomst in?

Daarnaast wordt ook de organisatiestructuur, de manier van werken, de gebruikte instrumenten en de interactie met de stakeholders onder de loep genomen.

De planning

De evaluatie is in volle gang. De werkgroep Beleid en Beheer coördineert de evaluatie. De werkgroep Onderzoek en Monitoring en zijn onderliggende projectgroepen genereren de inhoudelijke bouwstenen, zoals het evaluatierapport T2015 over de ontwikkeling van de toestand van het estuarium en de resultaten van het eerste onderzoeksprogramma van de Agenda voor de Toekomst. Het evaluatierapport over de Vlaams-Nederlandse samenwerking zal eind 2018 worden voorgelegd aan het Ambtelijk College van de VNSC tijdens haar najaarsvergadering. Nadien wordt het rapport aangeboden aan de parlementen in Vlaanderen en Nederland, en gepubliceerd op onze website.