14 juni 2018

Doorstart Langetermijnperspectief Toegankelijkheid Schelde-estuarium

De toegankelijkheid van de Vlaamse en Nederlandse havens in de Schelderegio, en de impact ervan op natuur, veiligheid en economie is en blijft een prangende vraag. Na stopzetting van de aanbestedingsprocedure voor de capaciteitsstudie , is de VNSC verder blijven werken aan een doorstart om te komen tot een langetermijnperspectief voor de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium. Vergelijkbaar met het onderzoek voor het langetermijnperspectief voor natuur, is gekozen te starten met een zogenaamde 'systeemanalyse'.

Zeevaart in de schelde: een groot schip.
Foto: Anita Eijlers

Wat kan er met een systeemanalyse worden gemeten?

Een systeemanalyse geeft inzicht in de verschillende aspecten van toegankelijkheid. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de vlotte en veilige benutting van de vaarweg en de dimensionering ervan, maar ook over het aantal sleepboten of loodsen dat beschikbaar is op een bepaald moment. Zo stellen we onszelf telkens de vraag: lopen we al tegen de limieten aan, of is er nog ruimte om te groeien? Voor de havens is dit natuurlijk een zeer belangrijke vraag. De juiste balans tussen economie, ecologie en veiligheid speelt daarbij een cruciale rol. Dat onderstreept het belang van een breed gedragen visie.

Plan van aanpak door werksessies met stakeholders

Het creĆ«ren van draagvlak willen we bereiken door ‘joint-fact-finding’. We willen samen met een groot scala aan stakeholders voor de toegankelijkheid op zoek gaan naar de feiten over de toestand van het Schelde-estuarium en de ontwikkeling ervan. De komende tijd zal hiervoor een aantal werksessies georganiseerd worden, waarin een uitgebreid pallet aan belangen en experts vertegenwoordigd is. Sinds eind mei is Efeso Consulting aan de slag om het proces te begeleiden. Voor en tijdens de workshops brengen zij de kennis en verschillende belangen van de stakeholders in kaart om zo het proces van de joint finding optimaal te faciliteren.