31 mei 2018

Eerste werkzaamheden Kustlaboratorium in Waterdunen zichtbaar: een oestergeul

Waterdunen is een groot natuur-en recreatiegebied aan de kust van Zeeuws-Vlaanderen. Binnen Waterdunen bevindt zich het Kustlaboratorium: een proeftuin voor de binnendijkse teelt van zoutwaterplanten- en dieren. Op dit moment wordt een unieke oestergeul gegraven in het kustlaboratorium. 

Foto van het houtenpand van het Kunstlab.
Foto: Levien de Putter

Het Kustlaboratorium, ook wel Kustlab genoemd, is 30 hectare groot en geeft ondernemers de ruimte om nieuwe ideeën uit te proberen. Nieuwe ideeën, die voldoen aan ons uitgangspunt dat natuur, economische activiteiten, recreatie en kustveiligheid prima kunnen samengaan en ook nog een aantrekkelijk landschap kunnen opleveren. Met het Kustlaboratorium wil Het Zeeuwse Landschap laten zien dat zilte aquacultuur op het land -die nu toch vaak een industriële uitstraling heeft- er landschappelijk aantrekkelijk uit kan zien. Ondernemers gaan in het Kustlaboratorium zilte gewassen telen.

De oestergeul 

oestergeul-748-419-1 (1)De Oestergeul wordt aangelegd als een verbindingsgeul tussen twee bestaande geulen, waarin zoutwater-organismen, zoals schelpdieren, gekweekt kunnen worden. Het plan is dat de graafwerkzaamheden eind juni kunnen worden afgerond. Pas nadat het zoute water toegelaten wordt in de Waterdunen kan de oestergeul in gebruik worden genomen. Wanneer dit is, is nog niet duidelijk.

Waterdunen: voorbeeld voor anderen

Waterdunen is een voorbeeldproject. Nergens anders ter wereld is een dergelijke multifunctionele kustzone eerder ontwikkeld. De aanleg van Waterdunen zit in de afrondende fase. Als het is afgerond zal een afwisselend landschap ontstaan, waar eb en vloed de natuurontwikkeling bepalen. De speciaal hiervoor ontworpen getijdenduiker zal twee keer per etmaal zeewater binnenlaten waardoor een niveauverschil van ongeveer 1,10 m ontstaat in de watergeulen.