03 april 2018

Nieuw pompstation zorgt voor snelle afvoer van regenwater in Wetteren

De Vlaamse Waterweg nv investeert in een nieuw pomstation met grotere pompen. Bij hevige regenval zal het water in Wetteren en omgeving vlotter afgevoerd worden.

Lavendel die groeit aan de oever van het water.
Foto: Vilda Photo

Eerste stap in project

Het aangepaste pompgemaal is de eerste stap in de uitvoering van het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren. Tegelijk verhoogt De Vlaamse Waterweg nv de Scheldedijk dat 300 meter stroomafwaarts, nabij het centrum van Wetteren ligt. De dijk voldoet zo aan de veilige normen van het Sigmaplan dat Vlaanderen, door een combinatie van maatregelen, beschermt tegen overstromingen.

Start werkzaamheden 26 maart

De werken aan het pompstation en de plaatselijke dijkverhoging zullen naar schatting anderhalf jaar duren. De voorbereidingen (het archeologisch onderzoek, het verwijderen van bomen en planten op de dijk) starten op 26 maart. De totale kostprijs wordt geraamd op 2 miljoen euro.

Meer informatie:

Het gehele nieuwsbericht vind je op de website van de Vlaamse Waterweg nv.