08 maart 2018

Terugblik workshop Langetermijnperspectief Natuur

Op dinsdag 6 maart jl. was de eerste workshop Langetermijnperspectief Natuur in een reeks van vier in 2018. De workshops staan in het teken van de systeemanalyse die door middel van Joint Fact Finding tot stand komt.

Sfeerbeeld van natuur, zee en boten.

Langertermijnperspectief Natuur

De natuur in het Schelde-estuarium is zeldzaam en aangewezen als Natura2000-gebied. Vlaanderen en Nederland zetten daarom samen in op bescherming en duurzaam beheer ervan. In het kader van de Agenda voor de Toekomst is er afgesproken werk te maken van een gedragen visie op de natuur. Daarom bereidt de VNSC samen met de stakeholders in het Schelde-estuarium een Langetermijnperspectief Natuur (LTP-N) voor.

Workshops systeemanalyse

Op dinsdag 6 maart jl. was de eerste workshop in een reeks van vier in 2018. De workshops staan in het teken van de systeemanalyse die door middel van Joint Fact Finding tot stand komt. Zo’n 35 stakeholders met uiteenlopende achtergronden, van natuur tot recreatie, havens, agrarisch, landbouw en overheid, namen deel aan deze eerste workshop.

Korte terugblik eerste workshop

Tijdens de workshop werd het proces van LTP-N toegelicht: een gezamenlijke zoektocht naar de toestand en ontwikkeling van het estuarium. Vervolgens werd het brede begrip ‘natuur’ onderverdeeld in vijf thema’s: plaat- en geulsysteem, waterkwaliteit, leefomgeving, flora & fauna en ecologisch functioneren. Afgezien van dat laatste overkoepelende thema, kwamen zij alle aan bod tijdens de interactieve sessies waarbij subgroepen met elkaar in gesprek gingen. Welke feiten zijn bekend? Wat weten we nog niet? Er is waardevolle input opgehaald waarmee de kerngroep aan de slag gaat. De volgende workshops vinden plaats in juni, september en december 2018. Tussendoor zijn er steeds kerngroepbijeenkomsten om de input te verwerken en voor te bereiden voor de volgende workshop.

Meer informatie

Lees ook het volledige verslag van de plenaire workshop op 6 maart 2018.