01 maart 2018

Blik op Natuurpakket Westerschelde

De Provincie Zeeland kan verder met de ontpoldering van de Hedwigepolder. De gronden zijn begin februari op naam van de Staat gezet. Een belangrijke stap voor de ontwikkeling van de Westerscheldenatuur. Tevens is er een balans opgemaakt van het Natuurpakket Westerschelde. Benieuwd wat de stand van zaken is? Lees verder voor een update.

Satellietfoto natuur en de Schelde. Sfeerbeeld.
Foto’s: Anita Eijlers

Natuurpakket Westerschelde

Op een aantal plekken staat de natuur in de Westerschelde onder druk door menselijke ingrepen. Daarom heeft Nederland in het kader van de uitvoering van het Vlaams-Nederlandse verdrag Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium meerdere natuurherstelprojecten opgezet. Die vormen gezamenlijk het Natuurpakket Westerschelde. Dat pakket omvat de aanleg van 600 hectare getijdennatuur in en rond de Westerschelde. De ontpoldering van de Hedwigepolder levert 300 hectare op. De andere 300 wordt ontwikkeld in natuurgebied het Zwin en het tussenliggende gebied van Zeeuws-Vlaanderen, met onder andere Perkpolder en Waterdunen. Provincie Zeeland voert het Natuurpakket uit.

knuitershoek-natuurpakket-westerschelde-374x419Tussentijdse evaluatie

Inmiddels is het Natuurpakket Westerschelde tussentijds geƫvalueerd. Daaruit komt naar voren dat er een tekort dreigt van circa 60 hectare. Voor de oplossing daarvan zijn de huidige maatregelen en mogelijke nieuwe maatregelen in kaart gebracht en (opnieuw) beoordeeld. Daaruit bleek dat de omvang van het tekort dat dreigde niet klopte. Bij de projecten Zwin en Hedwigepolder wordt meer herstel van estuariene natuur gerealiseerd dan tot dusver werd aangenomen. Daarnaast is de huidige waardering van de natuur, die bij het project Waterdunen ontstaat, te laag geraamd en dus bijgesteld. Voor het feitelijk resterende tekort worden extra buitendijkse maatregelen gerealiseerd.