08 maart 2018

Samenwerken voor extra containercapaciteit in Antwerpen

De Vlaamse regering is een project gestart dat extra containercapaciteit in de haven van Antwerpen moet realiseren. Het complex project ECA (extra containercapaciteit Antwerpen) maakt de haven klaar voor de verwachte groei tot 2030. Daarnaast wordt er meer welvaart en werkgelegenheid gecreëerd.

Containers in de Antwerpse haven

Samenwerking met betrokkenen

De Vlaamse overheid zit tijdens het volledige traject van het complex project rond de tafel met alle betrokken partners, de actoren. Gezamenlijk gaan ze op zoek naar geschikte locaties voor de containers, om de leefbaarheid te onderzoeken en om economische-financiële gevolgen te bekijken. Zo worden de ideeën en de kennis van alle betrokkenen van onderzoeksfase tot uitwerkingsfase meegenomen tijdens informatierondes en formele inspraakmomenten. Deze werkwijze past bij de nieuwe aanpak van de Vlaamse overheid:de procedure complexe projecten. Hierbij wordt gestreefd naar een efficiënt en kwaliteitsvol proces, dat gericht is op de realisatie van een project binnen een aanvaardbare termijn en met een maximaal draagvlak. Participatie, openheid en overleg vormen belangrijke kernwaarden.

Ervaringen met het actorenoverleg

In het kader van de nieuwe procedure worden moeilijke dossiers stap voor stap aangepakt, krijgt de bevolking de kans om uitgebreid zijn zeg te doen en worden alle mogelijke onderzoeken in één geïntegreerd rapport gebundeld.

Freddy Aerts, voorzitter Task Force complex project ECA, vertelt: “Tijdens het actorenoverleg krijgen we de belangen van elke actor helder in beeld en doen we met elkaar nieuwe ideeën op. Ideeën die anders niet zouden worden bedacht. Dat is een groot voordeel van dit proces! Uiteraard wordt gezocht naar de technisch meest optimale oplossing. Maar samen brainstormen heeft als uitkomst dat er meer rekening wordt gehouden met aspecten als landschap, erfgoed en natuur. Wij maken zelf geen rangschikking van favoriete uitvoeringslocaties en bekijken alles met een open vizier. Alle redelijke voorstellen worden getoetst op de haalbaarheid. Dit nieuwe proces leidt tot beter begrip van de standpunten, doordat actoren en andere betrokkenen worden meegenomen in het proces en een goede uitleg krijgen waarom bepaalde beslissingen worden genomen.”

Het voorontwerp voorkeursbesluit wordt vormgegeven in mei/juni, waarna een adviesronde start. Het uiteindelijke voorkeursbesluit volgt eind 2018, na een openbaar onderzoek.

Meer informatie:

Lees meer informatie over het complexe project extra containercapaciteit op de website van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken of op de website van de haven van Antwerpen.