12 maart 2018

Polders van Kruibeke voor het eerst ondergelopen

Begin dit jaar stroomde de Schelde over de dijk heen de polders van Kruibeke binnen. Dit laat zien dat de waterkeringen en overstromingsgebieden van het Sigmaplan hun nut hebben tijdens gevaarlijk stormtij.

Luchtfoto van de polders van Kruibeke die onder water staan.
Foto: Ondergelopen polder, Waterbouwkundig Laboratorium

De polders van Kruibeke

Gemiddeld twee keer per jaar bestaat de kans dat de Schelde buiten de oevers treedt als een noordwesterstorm en springtij samenvallen (stormtij). Om wateroverlast te voorkomen zijn er sinds juni 2017 een 16-tal gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde. De Polders van Kruibeke is daarvan de grootste. Een gecontroleerd overstromingsgebied is een gebied naast de rivier dat wordt afgebakend met een ringdijk. Het overtollige rivierwater wordt opgevangen in het overstromingsgebied. Op de rivierdijken zelf neemt daardoor de druk af. De ringdijk landinwaarts beschermt het achterland tegen het overstroomde Scheldewater.

Gecontroleerd overstromingsgebied ingezet

Woensdag 3 januari was er sprake van springtij en harde wind. Het waterpeil steeg tot 7,16m TAW. Op het moment dat de verwachtingen lieten zien dat het waterpeil de 6,80m TAW ging bereiken, besloot de burgemeester van Kruibeke om het gebied uit veiligheidsoverwegingen af te sluiten voor publiek. Langzaam liep het eerste stroompje de overloopdijk over, en geleidelijk aan begon er meer en meer water naar het overstromingsgebied te lopen. Om de dijken niet extra te belasten met golven veroorzaakt door schepen, werd ook een vaarverbod uitgevaardigd. Scheepvaartverkeer werd vier uur lang niet toegelaten.

Metingen en inspectie

Na de storm heeft het Waterbouwkundig Laboratorium Borgerhout de meetgegevens nauwkeurig geanalyseerd. Daar is nog geen rapport uit voort gekomen. Inspectie van het gebied en de dijken is direct na de storm uitgevoerd. Er is slechts op een paar plaatsen zeer beperkte schade aan de afdeklaag (gras/grond) van de GOSA (gevezelde open steenasfalt). Dit wordt op dit moment nog hersteld.

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in meer informatie over de Polders van Kruibeke? Bezoek dan de website van het sigmaplan.