28 februari 2018

Start opspuiten strand bij Baarland

Maandag 26 maart zijn de werkzaamheden bij het strand bij Baarland gestart. 20.000m³ zand uit de Westerschelde wordt gebruikt om het strand op te spuiten. Zo kan er de komende vier jaar weer gecreëerd worden.

Het strand wordt opgespoten door een boot bij Borssele Baarland.

Gebaggerde zand gebruiken

Door stroming en het stormseizoen spoelt er elk jaar zand weg. Door de unieke samenwerking tussen het recreatiecentrum Scheldeoord, Rijkswaterstaat, het Vlaamse bedrijf Dredging International, de Vlaamse overheid en de gemeente Borsele blijft het strand bestaan. Dredging International baggert jaarlijks in de vaargeul van de Westerschelde in opdracht van de Vlaamse overheid. In plaats van het gebaggerde zand af te zetten buiten de vaargeul van de Westerschelde, besloten de partijen om tegen de meerkosten het zand door de rainbow techniek op te spuiten.

drie fotos' van het opspuiten van het strand bij Borssele: een vanaf het strand gezien, een vanuit de duinen, en een vanuit een vliegtuig.

Looptijd werkzaamheden

De werkzaamheden gaan waarschijnlijk een vijf dagen duren. De gemeente Borsele kan na het opspuiten weer genieten van een mooi strand langs de Schelde.