02 februari 2018

Rivierpark Scheldevallei versterkt de regionale aantrekkingskracht

De minister van Omgeving, Joke Schauvliege, heeft het strategische project ‘Op weg naar Rivierpark Scheldevallei’ officieel goedgekeurd. 36 partners gaan samenwerken om de Schelderegio te verbeteren voor inwoners en bezoekers. Lees verder en ontdek welke concrete maatregelen er op de planning staan.

Fietsende mensen in de natuur.

Het project ‘Op weg naar Rivierpark Scheldevallei’

De Scheldevallei bevat veel mooie open ruimte met landbouw, natuur en erfgoed. Dankzij het Sigmaplan, waarmee de Vlaamse overheid overstromingsgevaar wil inperken, komt er nog eens 40 km² natuur bij. Voor dit grote gebied zijn veel verschillende initiatieven bedacht. ‘Op weg naar Rivierpark Scheldevallei’ brengt de partners samen en zorgt ervoor dat initiatieven goed met elkaar worden afgestemd. Daardoor zal de regionale aantrekkingskracht van de hele streek versterkt worden, alsook haar imago en identiteit. De 36 Schelde Sterk Merk partners ontvangen 300.000 euro voor de oprichting van het park van de Vlaamse overheid. Ze ondertekenden op 29 januari het oprichtingscharter, in aanwezigheid van Joke Schauvliege en haar collega-minister Ben Weyts.

Wat zijn de concrete plannen voor het Rivierpark Scheldevallei?

Het Rivierpark Scheldevallei bestaat uit zes grote deelgebieden: de Polders van Kruibeke, de Durmevallei, De Kalkense Meersen en Donkmeer, Klein-Brabant, Dendermonde en omgeving en tot slot de Rupelstreek. In augustus 2018 gaat het project echt van start. In 2020 wordt het aan het grote publiek voorgesteld en tegen 2030 moet het park zijn troeven volledig ontplooid hebben. Zo wordt er bijvoorbeeld een overkoepelende gidsenwerking opgezet, een natuureducatie opgericht en wordt er een eensgezinde huisstijl ontwikkeld voor herkenbaarheid. Bekijk meer concrete plannen in onderstaande video.