11 december 2017

Vervolgaanpak toegankelijkheid Schelde

In de vorige nieuwsbrief werd aangekondigd dat de capaciteitsstudie is stopgezet. De VNSC blijft samen met haar stakeholders verder werken aan een langetermijnperspectief voor de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium.

Foto van groot zeeschip.
Foto: Bart Lasuy.

Met de stakeholders wordt een open proces ingegaan, vergelijkbaar met de aanpak voor het Langetermijnperspectief Natuur. De eerste stap is om samen met de stakeholders een plan van aanpak te ontwikkelen voor een systeemanalyse dat gebaseerd is op ‘joint fact finding’.

Joint-fact-finding met stakeholders

Een systeemanalyse geeft een onderbouwde beoordeling van de huidige stand van zaken van de toegankelijkheid van het Schelde-estuarium en de toekomstige ontwikkeling. Het wordt ingezet om als VNSC samen met de stakeholders tot gezamenlijke conclusies te komen. Stakeholders van de VNCS merken namelijk het snelst waar de mogelijke knelpunten liggen die de toegankelijkheid van de Scheldehavens in gevaar kunnen brengen. Er wordt gekeken hoe het op dit moment met de toegankelijkheid gesteld is en waar er mogelijke problemen zijn of komen. Zo ontstaat er een gezamenlijk beeld van eventuele knelpunten.

Plan van aanpak

Met de stakeholders en hun input wordt er een plan van aanpak voor de systeemanalyse opgesteld. Het voornemen is om in juni het concept plan van aanpak te presenteren in de VNSC-vergadering.

Wilt u meer weten over waarom de capaciteitsstudie is stopgezet? Dat leest u in het vorige bericht met als onderwerp de capaciteitsstudie Schelde stopgezet.