11 december 2017

Haven Gent en Zeeland Seaports fuseren tot North Sea Port

Sinds vrijdag 8 december is de fusieovereenkomst tussen het Gentse havenbedrijf en Zeeland Seaports officieel. Het nieuwe North Sea Port is een grensoverschrijdend bedrijf dat zich positioneert in de Europese top van zeehavens.

Luchtfoto van een kanaal en een haventje waar 2 schepen in liggen/ elkaar passeren

De nieuwe naam: North Sea Port

Alle acht aandeelhouders van beide havens stemden tijdens de afgelopen weken in met de fusie. De ondertekening vond plaats op een schip dat symbolisch vanuit Gent over de Nederlandse grens richting Terneuzen voer. De nieuwe naam van de twee havenbedrijven wordt North Sea Port. Daar is voor gekozen, omdat het vernieuwing en ambitie uitdrukt. North Sea Port zegt zelf: “Met ‘North Sea Port’ claimen we het hele Noordzeegebied. We plaatsen onszelf in het hart van Europa.”

Samenwerking leidt tot sterkere economische positie

Bij de nieuwe naam hoort een nieuwe slogan: ‘Together. Smarter.’. Dit benadrukt de samenwerking met en tussen klanten, partners en stakeholders. Ook laat het de focus op innovatie en slimmer werken zien.

De Vlaams minister-president Geert Bourgeois geeft aan dat de fusie tussen de twee havens van ongemeen grote betekenis is. Kennis, netwerken en middelen worden samengevoegd. Zo ontstaat er een sterkere economische positie binnen de Benelux, West-Europa en het Noordzeegebied, binnen de Europese Unie én daarbuiten. Cora van Nieuwenhuizen, de Nederlandse minister van Infrastructuur en Waterstaat benoemt dat de fusie laat zien dat als je grensoverschrijdend durft te denken, er mooie resultaten worden behaald.

fusie-north-sea-portDe toekomst van North Sea Port

Op dit moment is de haven de nummer drie op het gebied van toegevoegde waarde in goederenoverslag. Dit betekent bijvoorbeeld groter dan de Port of Hamburg. North Sea Port wil in 2022 een vooraanstaand merk zijn in de internationale havenwereld. Zo wil het haar toegevoegde waarde met 10% laten groeien, de overslag via zeevaart laten toenemen tot 70 miljoen ton nu 62 miljoen ton) en de binnenvaart laten toenemen tot 60 miljoen tot (nu 55 miljoen toon).  Er wordt verwacht dat de werkgelegenheid toeneemt tot 100.000 arbeidsplaatsen, dat betekent 3000 plaatsen extra.

Bekijk ook de nieuwe website van North Sea Port.