07 december 2017

Scheldevallei nog beter bewapend tegen klimaatverandering door SPARC

Het project ‘Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change’ (SPARC) is van start gegaan. Het Agentschap voor Natuur en Bos gaat samen met De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en E.V. Flanders Hydraulics de Scheldevallei nog beter beveiligen tegen het stijgende zeeniveau.

Foto van een stukje Schelde met ondergelopen land achter de dijk.

Veiligheid tegen overstromingen

Door de klimaatverandering stijgt het zeeniveau en komen stormen en zware regenval steeds meer voor. Als getijdenrivier, een rivier dat onder de invloed staat van eb en vloed, is de Schelde daar extreem gevoelig voor. Met SPARC wordt de Scheldevallei nog beter bewapend tegen de klimaatverandering. Daardoor ontstaat er meer veiligheid tegen overstromingen, meer getijdennatuur en ontstaan er nieuwe mogelijkheden van natuurbeleving. Dit project wordt gesteund door de Europese Unie met het subsidieprogramma LIFE en maakt onderdeel uit van het Sigmaplan.

Concrete acties

Concreet gaat het projectteam werken aan vier pijlers:

Pijler één: Ruimte voor de Schelde

In Bornem, Dendermonde, Hamme, Waasmunster en Temse worden gebieden ontpolderd (binnendijks gebied wordt teruggeven aan de zee) zodat de Schelde meer ruimte krijgt. Daarnaast worden er gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd zodat overtollig water bij storm kan worden opgevangen. Een overstroming wordt daardoor voorkomen.

Zoet waterschorren van de ScheldePijler twee: Natuurontwikkeling

De getijdennatuur beschermt ons tegen overstromingen, zuivert het water en herstelt de voedselketen. Via een ingenieus sluizensysteem in de dijk worden de juiste dimensies van de watertoevoer bepaald en de getijdennatuur hersteld. Zo worden er meteen ook kansen gegeven aan diersoorten als de blauwborst, bever, lepelaar, kwak en zilverreiger. Daarnaast is getijdennatuur mooie natuur om bijvoorbeeld in te wandelen en heeft het een belangrijke economische waarde.

Lees meer over getijdennatuur in het magazine “Getijdennatuur onschatbare natuur” van de Vlaamse overheid.

Pijler drie: Kennis delen

De unieke oplossingen die er in Vlaanderen zijn bedacht, kunnen ook bruikbaar zijn voor andere getijdengebieden in Europa. Daarom wordt de kennis die is opgedaan gedeeld met vergelijkbare estuaria. Op die manier wordt een steentje bijgedragen aan het klimaatbestendig maken van omliggende landen.

Pijler vier: Communicatie en draagvlak vergroten

Het is belangrijk dat bewoners en bezoekers kunnen genieten van de Schelde en de Sigmagebieden die langs de oevers lopen. Het projectteam gaat hen informeren over het project en investeren in belevingspaden (wandelrouters voor gezinnen met leer-en speelelementen), gidsen, klimaatouders (vrijwilligers die basisschoolleerlingen laten kennismaken met het klimaat) en ambassadeurs om de beleving van de gebieden te vergroten.

Meer weten? Neem contact op met Veerle Campens, projectmanager van het LIFE-project SPARC.