06 december 2017

Verhoging van dijken voor bescherming Antwerpse havengebied

Een nieuwe, hogere dijk tussen Fort Sint-Filips en het Fort van Lillo moet Antwerpen en de bedrijventerreinen in de haven beschermen tegen hoge waterpeilen van de Schelde. De Vlaamse Waterweg start dit najaar met de eerste fase van deze grootschalige dijkwerken, welke onderdeel zijn van het Sigmaplan.

Luchtfoto van Fort Filips en het stukje getijdennatuur aan de Schelde.
Foto: Fort Filips, Vilda

Dijkwerken aanpakken

Vanuit de Westerschelde naar Antwerpen toe wordt de Schelde steeds smaller. Dat zorgt regelmatig voor een stroom van hoge waterpeilen, grote tijverschillen en een sterke getijdenwerking. Om het risico op wateroverlast te verkleinen worden dijken aangepakt. Dit najaar worden de dijken tussen de forten van Lillo en Sint-Filips verhoogd en waterveilig gemaakt. Het zal enkele jaren duren voordat de 8 kilometer lange dijkwerken zijn aangepakt.

Hoe hoog een veilige dijk precies moet zijn, is vastgelegd in het Sigmaplan. Tussen het Noordkasteel en Fort Sint-Filips zijn de dijken al eerder verhoogd. Nu worden de dijken ter noorden daarvan aangepakt.

Najaar 2017

Dit najaar wordt het stuk dijk dat in de kaart is gemarkeerd, verhoogd tot een veilige hoogte die rekening houdt met extreem weer en een stijging van de zeespiegel. Daarmee worden de Scheldelaan en de bedrijven op de rechteroever beschermd.