19 september 2017

Nieuw leven in Perkpolder

Twee jaar geleden stroomde voor het eerst zeewater door een bres in de dijk het gebied Perkpolder binnen. Ondertussen veroveren bodemdieren en vogels het terrein.

Sinds de aanleg van het nieuwe buitendijkse natuurgebied volgen onderzoekers de ontwikkeling van Perkpolder nauwgezet op. Ze bestuderen onder meer het krekenpatroon en monitoren hoe het gebied ophoogt. Door de opslibbing ligt Perkpolder intussen al wat hoger dan twee jaar geleden.

Vogelbezoek

Er groeien nog geen planten in Perkpolder, die worden in een later stadium verwacht. Maar het krioelt er al van het bodemleven. Onder meer de slijkgarnaal, het nonnetje en de kokerworm voelen zich er thuis. Zij trekken op hun beurt vogels aan. De onderzoekers spotten al zilverreigers, lepelaars wulpen en scholeksters. Over een paar jaar zijn de bodemdieren volwassen. Dan wordt er nog meer vogelbezoek verwacht.