02 augustus 2017

Energie uit sluizen

Het Antwerpse Havenbedrijf wil onderzoeken of het energie kan opwekken met het water dat door de sluizen vloeit. Daarvoor wil het binnenkort een testturbine op maat bouwen.

Het Havenbedrijf start binnenkort met een proefproject om te onderzoeken of er toekomst zit in energieopwekking in sluizen. Daarvoor wil het een testturbine van 100 kilowatt bouwen in een afvoerriool van de Kallosluis. Als de nieuwe technologie positief onthaald wordt, kunnen er nog andere turbines volgen.

Vier turbines

In eerste instantie zou het gaan over vier turbines. Niet alleen de Kallosluis komt daarvoor in aanmerking, ook de Kieldrechtsluis en op termijn andere zeesluizen zijn geschikte plekken om groene energie op te wekken.