13 juni 2017

Kiekendief-challenge geslaagd!

In het Grenspark Groot-Saeftinghe planten elf landbouwers grasklaver, luzerne, spelt en sint-jansrogge. Die gewassen vormen een ideale biotoop voor de prooien van de bruine kiekendief. De landbouwers mogen de pluim voor de eerste geslaagde ‘Grensparkchallenge’ op hun hoed steken.

Elf Vlaamse en Nederlandse landbouwers zorgen samen voor 15 hectare nieuw voedselgebied voor de bruine kiekendief in de grensstreek. Een demoproject in het Nederlandse Terhole droeg de laatste 3,2 hectare bij. Toon Tessier van Havenbedrijf Antwerpen glundert: “Dit is prachtig. We hadden niet verwacht dat net deze challenge als eerste zou slagen. Maar er kwam in een recordtempo een schitterende samenwerking tot stand dankzij de open blik van de landbouwers en het advies van de natuursector. De bruine kiekendief mag in zijn pootjes knijpen met zulke landbouwers.”

Grensparkentiteit

Met het nieuwe voedselgebied is de eerste en meteen de moeilijkste ‘Grensparkchallenge’ geslaagd. Die Grensparkchallenge bestaat uit tien concrete uitdagingen, die elk de weg vrijmaken vooreen echte grensparkentiteit. Precies dat is waar het Interreg-project Grenspark Groot-Saeftinghe op mikt. In dat project werken alle betrokken partijen (de natuur- en landbouwsector, buurtbewoners, beleidsmakers, bedrijven) samen om dat doel te bereiken.

Zeldzame prachtvogel

Dankzij de challenge krijgt de bruine kiekendief er een nieuw, grensoverschrijdend leefgebied bij. Geen overbodige luxe, want deze zeldzame vogel kan in de grensregio wel wat hulp gebruiken. Door de intensieve landbouw wordt het foerageergebied van de kiekendief in West-Europa immers alsmaar schaarser. “Gelukkig komen onze Vlaamse en Nederlandse landbouwers te hulp”, zegt Toon Tessier. “Door kiekendiefvriendelijke gewassen te zaaien, zoals grasklaver, luzerne, spelt en sint-jansrogge, trekken ze muizen en kleine vogels aan – prooien die de bruine kiekendief in onze streken nauwelijks nog vindt. Bovendien profiteren de landbouwers zelf ook mee. Gewassen als glasklaver en luzerne zijn een goede bron van eiwitten voor hun vee. Een win voor mens, dier en natuur.”

Experimentele teelt

De teelten van de deelnemende landbouwers zijn behalve kiekendiefvriendelijk ook experimenteel. Een team van ecologische, landbouwkundige en economische experts volgt de resultaten van dichtbij op. Adviseur Mischa Indeherberg: “Het is de bedoeling dat de gewassen economisch even rendabel zijn voor de landbouwers als de meer gangbare teelten. Alle signalen wijzen erop dat vooral veeteeltbedrijven welvaren bij de overschakeling, aangezien de teelten niet alleen smaakvol veevoeder opleveren maar ook de kostenstructuur verlagen. Ook de eerste ecologische resultaten zijn hoopvol. We ontdekten al muizenholletjes tussen de gewassen. Als die trend doorzet, wacht de bruine kiekendief hier straks een rijk gevulde feestdis.”

Uitbreiding mogelijk

Het doel van 15 hectare nieuw leefgebied mag dan wel bereikt zijn, dat hoeft niet het einde van dit project te betekenen. Op 22 februari ontvingen de projectpartners van Grenspark Groot-Saeftinghe meer dan zestig Vlaamse en Nederlandse landbouwers om ideeën en ervaringen uit te wisselen met streekgenoten rond agrarisch natuurbeheer. Naast een update over hoe subsidiemaatregelen, beheersovereenkomsten en pasmuntovereenkomsten het beste ingezet worden voor hun bedrijf, kregen ze de vraag om mee in het Interreg-project Grenspark Groot-Saeftinghe te stappen. Als ze dat doen, kan het jachtgebied van de kiekendief nog verder uitbreiden.

Afbeelding: Jusbox

Met de Kiekendief-challenge is de eerste van tien uitdagingen in het Grenspark Groot-Saeftinghe geslaagd.