04 mei 2017

Drijvend broedvogeleiland op komst bij de Braakman

Chemiebedrijf Dow legt samen met Zeeland Seaports een broedvogeleiland aan in de Schelde. Het kunstmatige eiland moet vooral visdiefjes aantrekken.

Het broedvogeleiland is een maatregel ter compensatie van de uitbreiding van de Westerschelde-steiger van olieoverslagbedrijf Oiltanking. Dat bedrijf is gevestigd op de Mosselbanken, ten westen van Dow. Daar werd eerder al een volledige vogelterp aangelegd. Maar de vossen in het gebied maakten hen het broeden moeilijk en de vogels bleven weg. Daarom investeert het geld dat voorzien was voor de terp nu in een broedvogeleiland.

Visdiefjes

Het 200 vierkante meter grote eiland komt in de spuikom van Dow direct langs de Savoyaardsweg, vlakbij de Braakmankreek. De bedoeling is vooral om visdiefjes aan te trekken.