10 april 2017

Bouw Nieuwe Sluis wordt volop voorbereid

Op de terreinen aan het sluizencomplex van Terneuzen heerst er heel wat bedrijvigheid. De voorbereidende werken voor de bouw van de Nieuwe Sluis zijn er in volle gang.

Aan de Zeevaartweg worden een aantal gebouwen gesloopt om plaats te maken voor de Nieuwe Sluis. En er staan nog meer werkzaamheden op het programma. In juni wordt er een energieaansluiting een noodstroomvoorziening aangelegd. Dat gebeurt ter hoogte van gebouw H aan de Westsluis. Aan de Oostsluis komt er overigens ook een energieaansluiting en noodstroomvoorziening, maar daar gaat het wel om een tijdelijke ingreep.

Aan de Goessekade wordt in juni werk gemaakt van en kade, een steiger en een gebouw. Nog in juni zal er een gestuurde boring plaatsvinden tussen de twee havenhoofden van de West Buitenhaven. Daar moeten datakabels gelegd worden. Ook aan de Oost Buitenhaven richting Terneuzen wordt een gestuurde boring uitgevoerd. Er komen kabels en leidingen voor elektriciteit, water en data.

Een volledig overzicht van de werkzaamheden en de vooruitgang op het sluizencomplex? Lees het laatste nieuws op de website van de Nieuwe Sluis Terneuzen.