08 april 2017

Acht alternatieven voor extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen

De afgelopen maanden ging de Vlaamse regering op zoek naar mogelijkheden om extra containerbehandelingscapaciteit in de haven van Antwerpen te realiseren. Er liggen nu acht alternatieven op tafel.

De haven van Antwerpen doet het goed en die groei zal nog wel even aanhouden. Vandaag kunnen de Antwerpse containerterminals zo’n 15 miljoen containers verwerken. Tegen 2030 worden dat er naar verwachting iets meer dan 21 miljoen. Om de economische draaischijffunctie van de haven te blijven garanderen, startte de Vlaamse regering in 2016 het complex project ‘Realisatie van extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen’.

Acht voorstellen

In oktober 2016 vonden er enkele workshops plaats. Van 9 december 2016 tot 18 januari 2017 kon het publiek ook zijn mening kwijt over het complex project. Het projectteam heeft alle adviezen van officiële adviesinstanties en alle inspraakreacties grondig gescreend. Niet alle ideeën werden weerhouden. Enkel de voorstellen die tegemoet komen aan de hoofddoelstellingen van het complex project staan nog op de lijst, goed voor acht alternatieven. Die hoofddoelstellingen zijn extra capaciteit creëren, gronden ontwikkelen en een verkeersverbinding naar het hoofdnet realiseren.

Kunstmatig eiland

Vijf van de acht alternatieven situeren zich op de linkeroever. De drie andere maken gebruik van een cominatie van beide Scheldeoevers. Een opvallend voorstel komt van een burger: een containerterminal op een kunstmatig eiland in de Schelde ter hoogte van de Schaar van Ouden Doel gecombineerd met een terminal in de Waaslandhaven. Ook het voorstel om een nieuwe zeesluis te bouwen op de rechterscheldeoever valt op. Daarmee zouden de grootste containerschepen behandeld moeten kunnen worden in het Delwaidedok. Het veelbesproken Saeftinghedok komt ook nog in een of andere vorm in drie van de weerhouden alternatieven voor.

Beslissing in oktober

De komende maanden zal de Vlaamse regering alle opties grondig onderzoeken. Tegen oktober wil ze de knoop doorhakken.

Meer informatie vind je op de website over extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA).