05 april 2017

Aanleg strekdammen Westerschelde voortgezet

Vorig jaar startte de Provincie Zeeland met de aanleg van strekdammen in de Westerschelde. Na een pauze van enkele maanden wordt het werk begin april hervat.

De strekdammen in Baalhoek en Knuitershoek moeten een nieuwe impuls geven aan de natuur in de Westerschelde. Vandaag teistert erosie het gebied, waardoor de voedselrijke sliblaag weggespoeld wordt en bodemleven er niet meer kan gedijen. De strekdammen zullen de stroomsnelheid van het water verlagen. Daardoor blijft er weer slib achter en krioelen Baalhoek en Knuitershoek binnen enkele jaren weer van het bodemleven.

Werken hervat

De werken begonnen vorig jaar aan het einde van de zomer. Toen werd het fundament van de dammen gelegd. Vanaf begin november lagen de werkzaamheden even stil om vogels de kans te geven om te overwinteren en voedsel te zoeken. In april worden ze hervat. De komende maanden krijgt Knuitershoek er enkele hoogwatervluchtplaatsen bij. Ook het strandje wordt er opgehoogd en er komen vishengelsteunen en een wandelpad. Bij Baalhoek vinden er stortwerkzaamheden plaats. Dat gebeurt om de breedte van de dammen aan te passen.

57 hectare

Het werk is naar verwachting klaar tegen 1 juli. Zo komt er 57 hectare getijdenatuur bij.