03 april 2017

De zomertaling is terug

Aan het eind van de winter keren ze terug uit Afrika: de zomertalingen. Dit jaar tellen vogelspotters er meer dan de afgelopen jaren. Een comeback voor de bedreigde diersoort?

Sinds de jaren 1960 is het aantal broedparen zomertalingen sterk achteruitgegaan: met wel 85%. De soort staat dan ook op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels. Toch zijn er dit jaar al opvallend veel exemplaren gespot in onze contreien.

Overwinteren

Zomertalingen overwinteren in de Sahel, ten zuide van de Sahara. De afgelopen jaren waren de winters er minder droog. Dat verklaart wellicht waarom er meer zomertalingen overleefd hebben en de lange trek naar Europa konden aanvatten. Of er dit voorjaar ook meer zomertalingen gaan broeden dan andere jaren, is nog afwachten.

Natte natuurgebieden

Want zomertalingen hebben het niet enkel moeilijk in de Sahel. Bij ons vinden ze jaar na jaar minder broedplek door de het intensievere grondgebruik in de landbouw. Toch is het niet te laat om zomertalingen een aantrekkelijke nestplaats aan te bieden. Landbouwers kunnen bijvoorbeeld werk maken van hoogwatersloten: zomertalingen gedijen goed bij hoge waterstanden. Of ze kunnen laat maaien om de vogels niet te storen. Daarnaast kunnen zomertalingen ook terecht in natte natuurgebieden met veel plasdras en andere, uitgestrekte, ondiepe waterpartijen.