29 maart 2017

Vlaanderen en Nederland bereiken akkoord over transportkabels Westerschelde

Vlaanderen, Nederland, het Havenbedrijf Antwerpen en TenneT hebben een globaal akkoord bereikt over de vier transportkabels die een windmolenpark voor de kust van Zeeland moet verbinden met een energiestation in het Zeeuwse Borssele. De afspraken zijn vastgelegd in een officieel besluit dat is ondertekend door de Vlaamse minister Weyts en de Nederlandse minister Kamp.

Al sinds 2014 bestaan er plannen voor stroomkabels door de Westerschelde in het kader van Net op Zee. Dat is een netaansluiting die offshore windparken verbindt met twee transformatorplatforms in Borssele. Net op Zee is belangrijk voor Nederland, dat voor het Energieakkoord onder meer inzet op offshore windenergie. De netaansluiting is goed voor twee keer 700 MW. TenneT, dat verantwoordelijk is voor het net op zee in Nederland, heeft het project onder zijn hoede.

3 meter onder rivierbodem

De afgelopen periode voerden Vlaamse en Nederlandse overheden, het Havenbedrijf Antwerpen en TenneT intensief overleg over de diepteligging en de dekkingsgraad van de kabels in de Westerschelde. Daarover is er nu dus een principieel akkoord. De gesprekspartners spraken af dat de kabels altijd en overal minstens drie meter onder de rivierbodem zullen liggen. Om die dekking te allen tijde te garanderen, controleert TenneT de kabels minstens om het half jaar. Doordat de kabels diep genoeg liggen, kunnen schepen ze niet beschadigen, bijvoorbeeld bij een noodankermanoeuvre. Reders hoeven dan ook niet te vrezen voor schadeclaims of stijgende verzekeringspremies. Ook werd afgesproken dat schepen zo weinig mogelijk hinder zullen ondervinden tijdens de aanleg en het onderhoud van het kabeltracé.

Project van start

Dankzij het akkoord zijn de vergunningen voor het Net op Zee Borssele onherroepelijk en kan het project van start gaan. Het eerste transformatorplatform, Borssele Alpha, moet in 2019 klaar zijn. Borssele Beta, het tweede platform, volgt in 2020.